Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Zalety i wady: doprecyzowanie, można ewentualnie dodać "płaszczyźnie zespolonej Z"
(→‎Zalety i wady: doprecyzowanie, można ewentualnie dodać "płaszczyźnie zespolonej Z")
 
Do wad filtrów IIR należy zaliczyć:
*Rekursywność filtru wprowadza potencjalne zagrożenie utraty stabilności (odpowiedź filtru w sposób niekontrolowany narasta do nieskończoności); niestabilność może mieć miejsce wtedy, gdy bieguny transmitancji (miejsca zerowe wielomianu w mianowniku) znajdą się poza okręgiem jednostkowym na płaszczyźnie zespolonej
*Projektowanie filtrów IIR jest znacznie trudniejsze niż w przypadku filtrów FIR (nie tylko ze względu na dodatkowy warunek zapewnienia stabilności)
*Filtry IIR są znacznie bardziej wrażliwe na błędy zaokrągleń: zaokrąglenia wartości współczynników mogą znacząco zmienić charakterystykę, zaokrąglenia wartości sygnału i wyników pośrednich wprowadzają szum, który może się akumulować
Anonimowy użytkownik