Naloty strategiczne podczas II wojny światowej: Różnice pomiędzy wersjami