Generalny Inspektor Informacji Finansowej: Różnice pomiędzy wersjami

WP:SK, poprawa linków
m (zmiany linków do strony http://isip.sejm.gov.pl + WP:SK)
(WP:SK, poprawa linków)
Działa na podstawie ''ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2000|numer=116|pozycja=1216}}).
 
Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje na wniosek [[Minister Finansów|ministra właściwego do spraw instytucji finansowych]] [[Prezes Rady Ministrów]]. Generalny Inspektor jest [[podsekretarz stanu|podsekretarzem stanu]] w [[Ministerstwo Finansów|Ministerstwie Finansów]]. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów.
 
Od [[21 listopada]] [[2005]] do [[21 listopada]] [[2007]] Generalnym Inspektorem był [[Paweł Banaś (urzędnik)|Paweł Banaś]].
od [[22 listopada]] [[2007]] Generalnym Inspektorem jest [[Andrzej Parafianowicz]].
 
Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ''ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...'' oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego [[majątek|wartości majątkowych]] pochodzących z [[czyn bezprawny|nielegalnych]] lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałania finansowaniu [[terroryzm|terroryzmu]]u, a w szczególności:
 
Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ''ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...'' oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego [[majątek|wartości majątkowych]] pochodzących z [[czyn bezprawny|nielegalnych]] lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałania finansowaniu [[terroryzm|terroryzmu]], a w szczególności:
* badanie przebiegu [[transakcja (ekonomia)|transakcji]], co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia,
* przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady [[rachunek bankowy|rachunku]],
* przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ''ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...'') informacji o [[podmiot prawa|podmiotach]], co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem [[przestępstwo o charakterze terrorystycznym|aktów terrorystycznych]],
* opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom [[dokument|dokumentów]]ów uzasadniających podejrzenie popełnienia [[przestępstwo|przestępstwa]],
* inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do [[pranie brudnych pieniędzy|legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł]], w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
* sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ''ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...''
 
{{Ppraw|data=5 lipca 2007}}
 
{{stub}}