Rozwinięcie linii brzegowej jeziora: Różnice pomiędzy wersjami

Iloraz długości linii brzegowej i powierzchni jeziora musi być wyrażany w metrach na hektar, nie w hektarach na metr!
(Iloraz długości linii brzegowej i powierzchni jeziora musi być wyrażany w metrach na hektar, nie w hektarach na metr!)
Średnia wartość wskaźnika dla Polski wynosi 1,85.
 
Drugą metodą jest wyznaczenie ilorazu długości linii brzegowej i powierzchni jeziora. Jego wielkość wyrażona jest w [[hektarmetr]]ach na [[metrhektar]].
 
<math>K_2 =\frac{L}{P}</math>
Anonimowy użytkownik