Prawo ubezpieczeń gospodarczych: Różnice pomiędzy wersjami

* ubezpieczenia na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
* ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
zuba to taki cielok a heniu jest dobry ale nie calkiem czesto jest chory na leb
 
Regulacja prawna zawarta w ustawach ubezpieczeniowych, zachowując pozycję norm szczególnych w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy sposobu, formy i zakresu wykonywania działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwa i nadzoru ubezpieczeniowego.
 
Anonimowy użytkownik