Alkacymetria: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 263 bajty ,  15 lat temu
m
drb
(redakcja obszernego fragmenty wstawionego metodą copy-paste - sprawdziłem, że to nie NPA - pewnie ktoś to przepisał ze swojej pracy dyplomowej)
m (drb)
== Podział metod alkacymetrycznych ==
Alkacymetria dzieli się generalnie na:
*'''alkalimetrię''' - oznaczanie w roztworze zawartości kwasów za pomocą miareczkowania mianowanym roztworem zasady,
*'''acydymetrię''' - oznaczanie ilości zawartych w badanym roztworze zasad za pomocą miareczkowania mianowanym roztworem kwasu.
 
Należy też wspomnieć o tak zwanym współczynniku równoważności, który oblicza się dla kwasów i zasad biorących udział w miareczkowaniu, aby później można było wyznaczyć stężenie oznaczanego składnika. Wspołczynnik równoważności jest stosunkiem [[stała dysocjacji|stałych dysocjacji]] składników podzielonych przez ich [[masa cząsteczkowa|masę cząsteczkową]].
 
==Rodzaje reakcji alkacymetrycznych.===
===Reakcje mocnych kwasów z mocnymi zasadami ===
Podczas miareczkowania roztworów mocnych kwasów roztworami mocnych zasad i odwrotnie, zmienia się w pewien ciągły sposób stężenie [[jon hydroniowy|jonów hydroniowych]] (H<sub>3</sub>3<sup>+</sup>). Zmiany te można przedstawić graficznie za pomocą krzywej miareczkowania. Krzywe te wykreślane są w układzie współrzędnych: na osi odciętych odłożona jest objętość roztworu miareczkującego (do zobojętnienia), na osi rzędnych odłożona jest wartość pH roztworu w danym punkcie miareczkowania. Na krzywej można zaobserwować, że pH oznaczanego roztworu (mocnego kwasu lub mocnej zasady) zmienia się podczas miareczkowania nieznacznie i dopiero w pobliżu punktu równoważności następuje gwałtowny skok tej wartości. Duży skok pH w okolicy w punkcie równoważności, któremu odpowiada pH = 7, a więc odczyn obojętny, jest charakterystyczny dla tej właśnie reakcji.
Pomiar wartości pH roztworu jest jednym z podstawowych pomiarów wykonywanych stale w toku prac chemicznych. Pomiar wykonuje się bądź metodą instrumentalną bądź wizualną, na podstawie obserwacji barwy odpowiednich wskaźników.
 
[[Chemiczne wskaźniki pH|Chemicznymi wskaźnikami pH]] są to słabe kwasy lub słabe zasady organiczne, które reagując z wodą tworzą układy sprzężone kwas-zasada. Wskaźniki te dzieli się na:
*'''dwubarwne''', np. [[oranż metylowy]], gdzie obie jego formy mają określoną, ale różną barwę; wprowadzając do roztworu wskaźnik dwubarwny obserwuje się zabarwienie właściwe dla kwasu lub sprzężonej zasady albo też zabarwienie przejściowe, świadczące o obecności obu postaci obok siebie;z mianę zabarwienia takiego wskaźnika można wychwycić wzrokowo gdy około 10% przejdzie w postać inaczej zabarwioną, co jednak wymaga sporego doświadczenia lub stosowania [[kolorymetria|kolorymetrii]]; zaletą wskaźników dwubarwnych jest to, że pH, przy którym następuje zmiana ich barwy nie zależy od ich stężenia w środowisku reakcji
*'''jednobarwne''', np. [[fenoloftaleina]], gdzie tylko jedna forma ma barwę, a druga jest całkowicie bezbarwna; we wskaźnikach jednobarwnych barwa pojawia się nagle przy ściśle określonym pH, które można obliczyć, jednakże stężenie wskaźników jednobarwnych ma zasadniczy wpływ na to, w jakim przedziale pH nastąpi zmiana zabarwienia, trzeba je zatem dokładnie odmierzać .
 
Wskaźniki zarówno jednobarwne jak i dwubarwne można stosować same lub w mieszaninie z obojętnymi barwnikami, które pozwalają lepiej zaobserwować zmiany barwy – są to '''wskaźniki mieszane'''. Stosuje się też mieszaniny wskaźników, które zmieniają barwę w szerokim zakresie pH i pozwalają na szybkie, orientacyjne określenie pH. Są to '''wskaźniki uniwersalne'''. Muszą one też być zaopatrzone w skalę barw odpowiadających określonym wartościom pH. W przypadku, gdy roztwór jest zabarwiony stosuje się wskaźniki [[fluorescencja|fluorescencyjne]], które zmieniają barwę fluorescencji lub zaczynają fluoryzować przy określonym pH.
 
Wskaźniki pH stosuje się w postaci roztworów wodnych lub etanolowych oraz w postaci papierków wskaźnikowych, czyli wąskich pasków bibuły nasyconych roztworem wskaźnika. Najczęściej stosowane są papierki wskaźnikowe nasycone wskaźnikiem uniwersalnym.
*obecność w roztworach rozpuszczalników organicznych;
*obecność w roztworze substancji koloidalnych, zwłaszcza białek, które mogą wywołać adsorpcję wskaźnika na koloidzie lub tworzyć z nim kompleksy.
 
Oprócz chemicznych wskaźników pH stosuje się też metody instrumentalne do których można zaliczyć:
*[[pH-metria|pH-metrię]]
*[[polarymetria|polarymetrię]]
*[[konduktometria|konduktometrię]]
*[[kulometria|kulometrię]]
 
[[Kategoria:Chemia analityczna]]