Dyskusja:Gwarancja ubezpieczeniowa: Różnice pomiędzy wersjami

dopisek nt. czerwonych linków itp.
(dopisek nt. czerwonych linków itp.)
 
 
Za poprawę błędów ort. bardzo dziękuję. Wynikają one z pośpiechu. Przepraszam również za to,że Panią obraziłem.
Czerwone linki zrobił automat/bot Wikipedii.
Napisała Pani, że diagram został zamieszczony pod nagłówkiem dotyczącym "umowy gwarancyjnej" , ale takiego pojęcia - jak napisałem Pani wyżej- NIE MA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ, np. art. 3 ustawy mówi o "umowie gwarancji ubezpieczeniowej", skoro Pani się na te ustawę powołuje.
Napisała Pani, że meritum diagramu było pokazanie sprawy "z punktu widzenia dłużnika,(...) że gwarant wypłaci '''za niego''' sumę pieniężną". GWARANT NIE PŁACI ZA NIEGO (zleceniodawcę), WYSTAWIAJĄC GWARANCJĘ GWARANT ZACIĄGA SWOJE WŁASNE ZOBOWIĄZANIE ODRĘBNE OD ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNIKA Z KONTRAKTU PODSTAWOWEGO (np. produkcyjnego). Wypłacając z gwarancji gwarant jest dłużnikiem beneficjenta na podstawie wystawionej gwarancji a nie z kontraktu zleceniowdawcazleceniodawca--wierzyciel.
Ja nie chcęmam wcalezamiaru edytować tego hasła zamiast Pani, to mój pierwszy wpis na Wikipedii (stąd błędy w edycji), zorientowałem się,że jest to miejsce (głównie) szkolno-studenckie+ świeżo upieczeni absolweńciabsolwenci. Będąc wcześniej jedynie czytelnikiem nie miałem pojęcia jak przebiega usuwanie i redagowanie haseł i jaką wagę ma kryterium merytoryczne versus wygląd/długość artykułu.
Daję Pani wskazówki w którą stronę pójścpójść z tym hasłem.
A praktykę mam potężną właśnie w gwarancjach ubezpieczeniowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, setki konsultacji z radcami prawnymi oraz rozmów z kolegami po fachu. Nie mam zamiaru tworzyć całości tego hasła. Jeśli odczuję taką potrzebę to puszczę coś w druku pod własnym nazwiskiem. Przepisy w tym temacie są więcej niż marginalne, zauważyła pewnie Pani, że przepisy ubezpieczeniowe nie określają nawet obowiązkowych elementów gwarancji - w przeciwieństwie do obowiązkowych elementów umowy ubezpieczenia, czy też elementów gwarancji bankowej określonych w Prawie Bankowym.
Prym wiedzie tutaj praktyka obrotu i przepisy Kodeksu Cywilnego z działu "Zobowiązania" a także "Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na żądanie" Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Publication No 458 o ile zostaną włączone (są stosowane także w gwarancjach ubezpieczeniowych krajowych.
 
A teraz praktyczny przykład: gwarancja należytego wykonania kontraktu, płatna na pierwsze żądanie. Beneficjent (nabywca przedmiotu kontraktu np. kotła energetycznego)umyślnie nie przekazał zleceniodawcy(wykonawcy tego kotła) w kontraktowym terminie planu konstrukcyjnego kotła, wskutek czego zleceniodawca/wykonawca nie wykonał przedmiotu kontraktu w terminie dostawy. Beneficjent składa zakładowi ubezpieczeń żadanie zapłaty z gwarancji. Było zdarzenie losowe? Co nim jest ? Czy zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty z gwarancji ? Czy gwarancja jest płatna w wyniku zdarzenia losowego polegającego na niewykonaniu kotła energetycznego czy w wyniku złożenia przez Beneficjenta żądania zgodnego w formie i treści z warunkami gwarancji ? Podany przykład jest jednym z prostszych.
Pani Aguniu, jeśli Pani nie widziała w praktyce jak funkcjonują gwarancje to zapewniam, że są tu prawdziwe "alpejskie jazdy" i niejeden prawnik długo rozgryza te orzechy, mając do dyspozycji skąpe przepisy i często sprzeczne ze sobą różne orzeczenia sądów. Sama Pani napisała,że "umowa gwarancyjna (...) w dużej mierze została ukształtowana przez praktykę". Ano właśnie. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej bardziej niż ogólnie traktuje ten temat a gwarancje to nie polisy. :-)
[[Specjalna:Wkład/62.111.175.211|62.111.175.211]] ([[Dyskusja wikipedysty:62.111.175.211|dyskusja]]) 17:56, 22 paź 2009 (CEST)praktyk
Anonimowy użytkownik