Dyskusja:Gwarancja ubezpieczeniowa: Różnice pomiędzy wersjami

dopisek
(dopisek nt. czerwonych linków itp.)
(dopisek)
 
A teraz praktyczny przykład: gwarancja należytego wykonania kontraktu, płatna na pierwsze żądanie. Beneficjent (nabywca przedmiotu kontraktu np. kotła energetycznego)umyślnie nie przekazał zleceniodawcy(wykonawcy tego kotła) w kontraktowym terminie planu konstrukcyjnego kotła, wskutek czego zleceniodawca/wykonawca nie wykonał przedmiotu kontraktu w terminie dostawy. Beneficjent składa zakładowi ubezpieczeń żadanie zapłaty z gwarancji. Było zdarzenie losowe? Co nim jest ? Czy zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty z gwarancji ? Czy gwarancja jest płatna w wyniku zdarzenia losowego polegającego na niewykonaniu kotła energetycznego czy w wyniku złożenia przez Beneficjenta żądania zgodnego w formie i treści z warunkami gwarancji ? Podany przykład jest jednym z prostszych.
Gwarancje ubezpieczeniowe są związane z działalnością gospodarczą a nie z działalnością sił przyrody.
Truizmem jest podkreślanie, że w działalności gospodarczej mamy zdarzenia będące często wynikiem świadomych, umyślnych działań jednostki ludzkiej lub braku/zaniechań tych działań.
Pani Aguniu, jeśli Pani nie widziała w praktyce jak funkcjonują gwarancje to zapewniam, że są tu prawdziwe "alpejskie jazdy" i niejeden prawnik długo rozgryza te orzechy, mając do dyspozycji skąpe przepisy i często sprzeczne ze sobą różne orzeczenia sądów. Sama Pani napisała,że "umowa gwarancyjna (...) w dużej mierze została ukształtowana przez praktykę". Ano właśnie. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej bardziej niż ogólnie traktuje ten temat a gwarancje to nie polisy. :-)
[[Specjalna:Wkład/62.111.175.211|62.111.175.211]] ([[Dyskusja wikipedysty:62.111.175.211|dyskusja]]) 17:56, 22 paź 2009 (CEST)praktyk
Anonimowy użytkownik