Walne zgromadzenie: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 845 bajtów ,  12 lat temu
infobox
m (zmiany linków do strony http://isip.sejm.gov.pl + WP:SK)
(infobox)
[[Plik:WalneZgromadzenieSpoldzielni.JPG|thumb|200px|Walne zgromadzenie dużej spółdzielni mieszkaniowej]]
'''Walne zgromadzenie''' - najwyższy z organów [[spółka akcyjna|spółki akcyjnej]]<ref>Używa się też skrótowego określenia '''Walne''' albo '''WZA''' od '''Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy'''.</ref> albo [[spółdzielnia|spółdzielni]]<ref>Używana też jednoznaczna, pełna nazwa – '''walne zgromadzenie członków spółdzielni'''; używa się też skrótowego określenia '''Walne'''</ref>, służący realizacji uprawnień [[Akcja (prawo)|akcjonariuszy]] (albo [[spółdzielca|spółdzielców]]) do kierowania działalnością [[spółka|spółki]] (albo [[spółdzielnia|spódzielni]]).
 
Zarówno [[prawo spółdzielcze]] w odniesieniu do [[spółdzielnia|spółdzielni]], jak i [[kodeks spółek handlowych]] w odniesieniu do [[spółka|spółek]] wyróżnia dwa rodzaje walnego zgromadzenia: '''zwyczajne''' i '''nadzwyczajne'''.
 
== Walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych ==
=== Kompetencje walnego zgromadzenia ===
Walne Zgromadzenie:
* rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu[[zarząd]]u z działalności [[spółka|spółki]] oraz [[sprawozdanie finansowe]] za ubiegły [[rok obrotowy]],
* udziela [[absolutoriumz wykonania obowiązków|absolutorium]] członkom organów [[spółka|spółki]] z wykonania przez nich obowiązków,
* podejmuje postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie [[szkoda|szkody]] wyrządzonej przy zawiązaniu [[spółka|spółki]] lub sprawowaniu zarządu[[zarząd]]u albo [[nadzór|nadzoru]],
* decyduje o zbyciu lub wydzierżawieniu [[przedsiębiorstwo|przedsiębiorstwa]] lub jego zorganizowanej części i o ustanowieniu na nich [[ograniczone prawo rzeczowe|ograniczonego prawa rzeczowego]],
* decyduje o nabyciu i zbyciu [[nieruchomość|nieruchomości]], [[użytkowanie wieczyste|użytkowania wieczystego]] lub udziału w [[nieruchomość|nieruchomości]], chyba że [[statut]] stanowi inaczej,
* emituje [[obligacje zamienne]], [[obligacje z prawem pierwszeństwa]] i [[warrant subskrypcyjny|warranty subskrypcyjne]],
* posiada prawo nabywania własnych akcji<ref>Co do zasady spółka nie może nabywać własnych, zakaz ten nie dotyczy:
* nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej [[spółka|spółce]] poważnej [[szkoda|szkodzie]],
* nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom[[pracownik]]om lub osobom, które były zatrudnione w [[spółka|spółce]] lub [[spółka|spółce]] z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
* [[spółka publiczna|spółki publicznej]], nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje,
* nabycia akcji w drodze [[sukcesja uniwersalna|sukcesji uniwersalnej]],
* [[instytucja finansowa|instytucji finansowej]], która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży,
* nabycia akcji w celu ich [[umorzenie|umorzenia]],
* nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze [[egzekucja roszczeń|egzekucji]] celem zaspokojenia roszczeń [[spółka|spółki]], których nie można zaspokoić w inny sposób z [[majątek|majątku]] akcjonariusza[[akcjonariusz]]a,
* nabycia w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie,
* [[instytucja finansowa|instytucji finansowej]], która nabywa akcje na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży w granicach upoważnienia udzielonego przez [[walne zgromadzenie]] na okres nie dłuższy niż jeden rok; jednakże [[instytucja finansowa]] nie może posiadać akcji własnych nabytych na tej podstawie o łącznej [[wartośc nominalna|wartości nominalnej]] przekraczającej 5% [[kapitał zakładowy|kapitału zakładowego]],
* nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w [[ustawa|ustawie]].</ref>
* rozstrzyga o użyciu [[kapitał zapasowy|kapitału zapasowego]] i [[kapitał rezerwowy|rezerwowego]].
 
Ponadto [[uchwała]]<ref>Wymagana jest przy tym większość 2/3 głosów</ref> walnego zgromadzenia jest konieczna w przypadku zawarcia umowy o nabycie dla [[spółka|spółki] jakiegokolwiek mienia, za [[cena|cenę]] przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego [[kapitał zakładowy|kapitału zakładowego]], od założyciela lub akcjonariusza[[akcjonariusz]]a albo dla [[spółka|spółki]] lub [[spółdzielnia|spółdzielni]] zależnej od założyciela lub akcjonariusza[[akcjonariusz]]a [[spółka|spółki]], zawartej przed upływem dwóch lat od dnia [[rejestracja spółki|zarejestrowania spółki]].
 
=== Przedmiot obrad walnego zgromadzenia ===
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
* rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu[[zarząd]]u z działalności [[spółka|spółki]] oraz [[sprawozdanie finansowe|sprawozdania finansowego]] za ubiegły [[rok obrotowy]],
* powzięcie [[uchwała|uchwały]] o podziale [[zysk (ekonomia)|zysku]] albo o pokryciu [[strata|straty]],
* udzielenie członkom organów [[spółka|spółki]] [[absolutoriumz wykonania obowiązków|absolutorium]] z wykonania przez nich obowiązków.
 
=== Zwołanie walnego zgromadzenia ===
305

edycji