Konfiguracja elektronowa: Różnice pomiędzy wersjami

dodamy na podstawie konsultacji z profesorem chemi na uniwersytecie
(dodamy na podstawie konsultacji z profesorem chemi na uniwersytecie)
'''Konfiguracja elektronowa''' (''struktura elektronowa'') [[pierwiastek chemiczny|pierwiastka]] – uproszczony opis atomu polegający na rozmieszczeniu [[elektron (cząstka elementarna)|elektronów]] należących do [[atom]]ów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i [[orbital]]ach. Każdy [[elektron (cząstka elementarna)|elektron]] znajdujący się w atomie opisywany jest przy pomocy zbioru [[liczby kwantowe|liczb kwantowych]].
 
Przyjmuje się, że w podstawowym [[poziom energetyczny|stanie energetycznym]] wszystkie atomy danego pierwiastka posiadają jednakową konfigurację elektronową, o ile nie są [[wiązanie chemiczne|związane]] z innymi atomami. Numer grupy mówi nam o liczbie elektronów
 
Konfigurację tę, a ściślej – energie poszczególnych elektronów i rozkład przestrzenny ich funkcji falowych, można ustalić na podstawie obliczeń [[mechanika kwantowa|kwantowo-mechanicznych]]. Dla pierwiastków zawierających niewiele elektronów jest to stosunkowo proste. Obliczenia stają się skomplikowane w miarę wzrostu ilości elektronów, dlatego też najczęściej do wyznaczania energii elektronów stosuje się metody [[spektroskopia|spektroskopowe]]. W przypadku wielu pierwiastków, zwłaszcza lantanowców, metali przejściowych i metali ziem rzadkich, istnieją wciąż liczne kontrowersje na temat ich konfiguracji elektronowej i dlatego w różnych tabelach i opracowaniach można często znaleźć sprzeczne dane na ten temat. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że konfiguracja elektronowa ma ścisły sens tylko w spinowo ograniczonym [[metoda Hartree-Focka|przybliżeniu Hartree-Focka]] – a metoda ta dla wielu układów zupełnie zawodzi. Innymi słowy, konfiguracja elektronowa jest parametrem modelu RHF, a nie jakąś obserwowalną strukturą.
Anonimowy użytkownik