Apelacja (prawo): Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 4 bajty ,  12 lat temu
[wersja przejrzana][wersja nieprzejrzana]
m (drobne redakcyjne)
W [[1949]] roku apelacja została usunięta z polskiego procesu karnego i zastąpiona przez [[rewizja|rewizję]]. W [[1995]] roku w noweli kodeksu postępowania karnego zmieniono określenie "rewizja" na "apelacja", jednak była to zmiana mechaniczna, nie licząc ograniczenia orzekania na niekorzyść przez sąd odwoławczy<ref>S. Waltoś, ''Proces karny. Zarys systemu'', wyd. 9, Warszawa 2008, s. 534.</ref>.
 
W Polsce system apelacyjny jest systemem postępowania dwuinstancyjnego. Strona, która zaskarża wyrok, może żądać jego kontroli pod względem prawnym i faktycznym. Apelacja może zostać oparta na jednym albo kilku spośród czterech zarzutów: 1) obrazy przepisów prawa materialnego; 2) obrazy przepisów postępowania, jeśli mogło to mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku; 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, jeśli mogło to mieć wpływ na jego treść; 4) rażącej niewspółmierności kary. Dodatkowo w apelacji podnosić można wszelkie zarzuty, które nie mogły być przedmiotem zażalenia.
1) obrazy przepisów prawa materialnego;
2) obrazy przepisów postępowania, jeśli mogło to mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku;
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, jeśli mogło to mieć wpływ na jego treść;
4) rażącej niewspółmierności kary. Dodatkowo w apelacji podnosić można wszelkie zarzuty, które nie mogły być przedmiotem zażalenia.
Sąd odwoławczy orzeka w granicach środka odwoławczego, tzn. związany jest kierunkiem apelacji (na korzyść czy na niekorzyść oskarżonego) i jej zakresem (zaskarżenie wyroku w całości czy w części), a jeśli apelację na niekorzyść oskarżonego wniósł prokurator lub pełnomocnik jednej ze stron - także wymienionymi w niej zarzutami. Zasada związania granicami środka odwoławczego nie obowiązuje gdy stwierdzone zostanie istnienie jednej spośród tzw. bezwzględnych przesłanek odwoławczych.
Sąd odwoławczy, w rezultacie rozpoznania apelacji, może zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, uchylić (wtedy kieruje sprawę do ponownego rozpoznania, bądź umarza postępowanie) a jeżeli pozwala na to zgromadzony materiał dowodowy, ma prawo zmienić zaskarżony wyrok, nie może jednak skazać [[oskarżony|oskarżonego]], który został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, sąd ten jest związany wskazówkami i zapatrywaniami prawnymi sądu odwoławczego.
Anonimowy użytkownik