Trzeci Sektor (kwartalnik): Różnice pomiędzy wersjami

trzy zbędne spacje.
(doprezyzowałem misję pisma, usnąłem jedną literówkę i zbędną kropkę.)
(trzy zbędne spacje.)
'''Trzeci sektor''' – [[kwartalnik]] ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Jest to jedyne tego typu regularnie ukazujące się pismo w kraju, poświęcone w całości problematyce organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego . Jego wydawcą jest Instytut Spraw Publicznych. Redaktorem naczelnym jest [[Marek Rymsza]].
 
„Trzeci Sektor” zbudował wokół siebie zaplecze eksperckie i jest pismem opiniotwórczym w zakresie kształtowania środowiska instytucjonalno-prawnego trzeciego sektora. Na łamach pisma poruszane są najważniejsze i aktualne problemy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i ich otoczeniem. Periodyk dostarcza środowisku organizacji społecznych, ekspertom trzeciego sektora oraz decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dużą uwagę zwraca również na kwestie związane ze współpracą trzeciego sektora z administracją publiczną i jest użytecznym źródłem informacji dla kadr administracji współpracujących z organizacjami pozarządowymi
Każdy numer pisma poświęcony jest wybranemu zagadnieniu; temat przewodni jest omawiany w najważniejszym dziale pisma PRYZMACIE, a także – w lżejszej formie – w PUNKTACH WIDZENIA. Pozostałe działy pisma w dużym stopniu żyją własnym życiem. W dziale PRAWO oprócz analiz i opinii prawnych znajduje się stała rubryka „Kalendarium”, w której na bieżąco omawiane są zmiany w prawie dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych . Teksty publikowane w ZARZ ĄDZANIUZARZĄDZANIU poświęcone są specyfice zarządzania w organizacjach non-profit. Pozostałe działy pisma to : VARIA, RECENZJE oraz KONFERENCJE, SEMINARIA - RELACJE.
 
== Dotychczasowe numery ==
Anonimowy użytkownik