Walne zgromadzenie: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięty 1 bajt ,  11 lat temu
/* Walne gromadzenie w spółkach akcyjnych
m (Bot: Zmienia szablon {{Do poszerzenia}} na {{Dopracować}} (zgodnie z WP:DNU))
(/* Walne gromadzenie w spółkach akcyjnych)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej '''jedną dziesiątą kapitału zakładowego''' mogą żądać zwołania '''nadzwyczajnego walnego zgromadzenia'''. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, [[sąd rejestrowy]] może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
 
Walne zgromadzenie zwołuje się przez [[ogłoszenie]], które powinno być dokonane co najmniej nama trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są [[akcja imienna|imienne]], walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
 
może być zaskarżona w drodze '''powództwa o uchylenie uchwały''' wytoczonego przeciwko spółce. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: zarządowi; radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia może być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
 
Podmiotom uprawnionym do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje również prawo do wniesienia przeciwko spółce '''powództwa o stwierdzenie nieważności''' uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.
 
== Walne zgromadzenie w spółdzielniach ==
Anonimowy użytkownik