Niziny Środkowopolskie: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 3974 bajty ,  11 lat temu
forma
(Niziny Środkowopolskie)
(forma)
|jednostki='''[[Polska]]'''<br />'''[[Czechy]]'''
}}
'''Niziny Środkowopolskie''' ([[Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski|318]]) – podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej [[Polska|Polsce]] (28% powierzchni kraju) i częściowo w [[Czechy|Czechach]], stanowiąca południowo-wschodnią część [[Niż Środkowoeuropejski|Niżu Środkowoeuropejskiego]]. Region stanowi głównie system bezjeziornych [[równina|równin]] [[erozja|erozyjno]]-[[denudacja|denudacyjnych]] o wysokościach 100-200 (maksymalnie 250) m n.p.m. Roczne [[Opad atmosferyczny|opady]] są niewielkie (450-500 mm).Niziny Środkowopolskie tworzą:
 
* Nizina Wielkopolska
 
* Nizina Śląska
 
* Nizina Mazowiecka
 
* Nizina Podlaska
 
* Polesie Lubelskie
 
 
Nizina Wielkopolska- charakterystyka.
 
 
W 99% całej niziny są obszary nizinne, tędy przepływa jedna z najdłuższych rzek Polski- Warta.
 
Główne miasta całego regionu to:
 
* Poznań i Kalisz.
 
* Konin i Leszno.
 
* Gniezno .
 
 
Gleba Niziny Wielkopolskiej są jednolite, czyli:
 
* Piaski i iły.
 
* Gliny i żwiry.
 
* piaskowce i łupki.
 
 
Nizina Wielkopolska -w swojej rzeźbie dominują równiny, często pofalowane bądź pagórkowate.
 
 
Spotykamy tutaj liczne obszary rolnicze, do tego jeszcze kompleksy leśne i tereny bagienne. Uprawiamy najczęściej tu:
 
* żyto i ziemniaki.
 
* pszenicę i buraki cukrowe.
 
* rzepak.
 
Oprócz tego jest prowadzona hodowla bydła, czy trzodę chlewną.
 
Do tego jeszcze na Nizinie Wielkopolskiej mamy złoża węgla brunatnego (Konin i Turek).
 
 
Nizina Śląska-charakterystyka.
 
Nizina Śląska -przede wszystkim teren nizinny, zaś na południu i zachodzie trochę obszarów wyżynnych. Tędy przepływa duża polska rzeka -Odra. Główne miasta całego regionu to:
 
* Wrocław i Opole.
 
* Brzeg .i Oława.
 
Natomiast gleby tych obszarów są zbudowane z :
 
* piasków i iłów.
 
* żwirów i glin.
 
Czasami spotykamy także granit oraz inne skały.
 
 
Cały obszar jest pofalowany miejscami są małe pagórki.
 
Występują następujące rodzaje gleb:
 
* mady rzeczne i gleby bielicowe.
 
* gleby brunatne i czarne ziemie.
 
* ziemie płowe.
 
To również kraina rolnicza, są też kompleksy leśne.
 
Uprawiamy na Nizinie Śląskiej:
 
* pszenicę i buraki cukrowe.
 
* rzepak.
 
Oprócz tego prowadzi się hodowlę trzody chlewnej oraz owce.
 
 
Występują też złoża surowców mineralnych, stąd ulokowane liczne ośrodki -zakłady przemysłu chemicznego, dalej mineralnego, oraz przemysłu elektromaszynowego czy przemysł środków transportu i kilka elektrowni cieplnych.
 
 
Nizina Mazowiecka.
 
 
To rozległa kraina geograficzna w Polsce, jest także płaską kotlinę, a płynie tędy najdłuższa rzeka w całej Polsce czyli Wisła.
 
Główne miasta całego regionu to:
 
* Warszawa ( czyli stolica Polski).
 
* Łódź.
 
* Płock.
 
 
Gleby w tym regionie są przeważnie mało urodzajne. Przeważają tutaj słabo urodzajne bielice.
 
To obszar o najmniejszym w całej Polsce współczynnik lesistości -ilość lasów.
 
 
Największa gęstość zaludnienia jest w okolicach Warszawy oraz Łodzi. A idąc ku wschodowi miejscowości są mniej liczne( przede wszystkim to liczne małe wioski).
 
 
W Warszawie oraz Łodzi są duże okręgi przemysłowe w Polsce. I tutaj rozwinął się przemysł elektromaszynowy oraz przemysł petrochemiczny (ośrodek w Płocku) czy przemysł włókienniczy (ośrodek w Łodzi).
 
 
 
 
Nizina Podlaska.
 
 
Jest tutaj zaledwie jedno duże miasto - Białystok. To właśnie Białystok to ośrodek przemysłowy całego Podlasia. Tutaj jest rozwinięty przemysł włókienniczy.
 
 
Tereny Niziny Podlaskiej mają dużo terenów bagiennych czy liczne rozlewiska rzek, rzeki Narwi oraz rzeki Biebrzy.
 
Narew razem z Biebrzą to rejony siedliskowe ptactwa wodnego oraz siedliska bobrów.
 
 
Nizina Podlaska jest bardzo źle rozwinięty region rolniczy.
 
Gleby słabo urodzajne, wiec uprawia się:
 
* ziemniaki i żyto.
 
* len i konopie.
 
 
 
Polesie Lubelskie.
 
 
Polesie Lubelskie to piękny region Polski, jest płaską równiną. A w południowej części znajduje się prawie w całości obszar bagnisty , do tego spotykamy liczne jeziora krasowe.
 
 
Polesie jest słabo rozwiniętym regionem Polskie, a co za tym idzie też mało zaludnionym .Jest niewiele gruntów ornych, a dominują w krajobrazie łąki oraz pastwiska.
 
 
Gleby regionu są mało urodzajne, a uprawiamy głównie tutaj:
 
* ziemniaki
 
* żyto
 
 
Są tutaj małe miasteczka, największe miasto regionu to Chełm.
 
 
Rozwija się przemysł górniczy, są kopalnie węgla kamiennego (zagłębie Bogdanka).
 
 
 
Niziny Środkowopolskie dzielą się na 8 [[Makroregion (geografia)|makroregionów]]: