2. List do Tesaloniczan: Różnice pomiędzy wersjami

m
→‎Znaczenie: drobne redakcyjne (nie ma chyba potrzeby wypunktowania - wystarczy akapit)
m (→‎Znaczenie: drobne redakcyjne (nie ma chyba potrzeby wypunktowania - wystarczy akapit))
== Znaczenie ==
[[Plik:Vitrail Chartres 210209 13.jpg|thumb|320px|Praca w warsztacie stolarskim. Witraż z katedry w Chartres.]]
* 2 List do Tesaloniczan przyczynił się do rozwoju w chrześcijańskiej eschatologii tematu przyjścia antychrysta – określanego jako ''człowiek grzechu'', ''syn zatracenia'' i ''niegodziwiec'' (2 Tes 2, 3. 8. 9). Jest on przedstawiany jako przeciwnik Boga w dniach ostatnich, wysłannik szatana, który wyrośnie ponad wszystko, dowodząc że jest Bogiem i wprowadzając w błąd. Odpowiada to szeroko rozpowszechnionemu w apokaliptyce żydowskiej przekonaniu, że konflikt między Bogiem a szatanem osiągnie punkt kulminacyjny w ostatnich dniach (2 Ba 36-40; 4 Ezd 5; TestMż 8). Postać ''Niegodziwca'' wykazuje związki z postaciami ''Antychrysta'' z listów Jana (1 J 2, 18. 22; 4, 3; 2 J 7), ''fałszywych Chrystusów'' z Ewangelii (Mt 24, 24 // Mk 13, 22), ''Bestii wychodzącej z morza'' w Apokalipsie Janowej (Ap 13, 1-10)<ref>{{cytuj książkę |tytuł= Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego |strony=1570 |nazwisko r=Soares-Prabhu |imię r= Georges }}</ref>.
 
* List przynosi też naukę Apostoła na temat pracy, koncentrującą się wokół ''złotej zasady'' dotyczącej pracy chrześcijańskiej: ''Kto nie chce pracować, niech też nie je'' (2 Tes 3, 10)<ref group="od.">{{Biblia|księga = 2Tes |rozdział =3 |wersety =10}}</ref>. Przeciwstawiając się normom znanym w kulturze greckiej, a charakteryzujących się pogardą dla pracy fizycznej, Paweł potwierdza religijną wartość pracy fizycznej. W oparciu o stanowisko Pawła autor ''[[Didache]]'' opracował zręby chrześcijańskiej nauki na temat pracy (12, 2-5). Zalecając pracę jako jedyne źródło utrzymania, Apostoł piętnuje wszystkie próby życia na koszt bliźniego, jako sprzeczne z miłością braterską, podważając tym samym ideowe podstawy społecznego niewolnictwa<ref>{{Cytuj książkę |nazwisko= Bednarz |imię= M. |autor link= Michał Bednarz|tytuł=1-2 List do Tesaloniczan |strony=682-683}}</ref>.
 
== Odesłania do tekstu Pisma Świętego ==