Wikipedia:Źródła danych geograficznych i statystycznych - Polska: Różnice pomiędzy wersjami

WP:SK, na razie tyle, w kolejnych godzinach następne
m (→‎Źródła: relinkowanie do Komisji Standaryzacji nazw Geograficznych)
(WP:SK, na razie tyle, w kolejnych godzinach następne)
 
== Źródła ==
: '''<sup id="1">1</sup>''' {{cytuj stronę|url=http://www.stat.gov.pl/bdr|tytuł=Bank Danych Regionalnych – Strona główna|opublikowany=[[Główny Urząd Statystyczny|GUS]]|język=pl|data dostępu=2010-09-14}}
: '''<sup id="1">1</sup>''' '''Bank Danych Regionalnych''' [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]. Znajdują się tam dane o wszystkich gminach, miastach, powiatach i województwach Polski, na temat m.in. ludności, struktury powierzchni, rolnictwa, leśnictwa i innych a także aktualny kod [[TERYT]]. <br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr
: '''<sup id="2">2</sup>''' Źródło:{{cytuj stronę|url=http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/|tytuł=Baza ,Demograficzna w działe "Tablice predefiniowane - wynikiWyniki badań bieżących; I.Stan STANi Istruktura STRUKTURA LUDNOŚCIludności; 09 - Ludność według płci i miast|opublikowany=[[Główny "Urząd Statystyczny|GUS]]|język=pl|data dostępu=2010-09-14}}
: '''<sup id="3">3</sup>''' [[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]] – dane teleadresowe gmin z numerem kierunkowym, kodem pocztowym dla siedziby. Jest również imię i nazwisko wójta/burmistrza/prezydenta. <br />Źródło: http://www1.mswia.gov.pl/index.php?dzial=122&id=327
: '''<sup id="4">4</sup>''' [[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]] – dane teleadresowe powiatów z numerem kierunkowym, kodem pocztowym dla siedziby. Jest również imię i nazwisko starosty i adres strony internetowej. <br />Źródło: http://www1.mswia.gov.pl/index.php?dzial=121&id=326
: '''<sup id="5">5</sup>''' [[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]] – dane teleadresowe administracji publicznej szczebla wojewódzkiego. Jest również imię i nazwisko wojewody i marszałka województwa oraz adres strony internetowej. <br />Źródło: http://www1.mswia.gov.pl/index.php?dzial=121&id=326
: '''<sup id="6">6</sup>''' Informator{{cytuj REGIOsetustronę|url=http://www. Dużo informacji mregioset.in. dane teleadresowe dla województw,pl/|tytuł=Portal powiatówRegionalny i gmin.Samorządowy <br />Źródło: http://www.REGIOset|opublikowany=regioset.pl/|język=pl|data dostępu=2010-09-14}}
: '''<sup id="7">7</sup>''' {{cytuj książkę|autor=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |autor link=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |inni = Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red) |tytuł=Hydronimy |tom = 1| część = 1| tytuł części = Wody płynące, źródła, wodospady |url=http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy1.pdf |rok = 2006 |wydawca = Główny Urząd Geodezji i Kartografii |miejsce = Warszawa |isbn = 83-239-9607-5}}
: '''<sup id="8">8</sup>''' {{cytuj książkę|autor=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |autor link=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |inni = Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red) |tytuł=Hydronimy |tom = 1| część = 2| tytuł części = Wody stojące |url=http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy2.pdf |rok = 2006 |wydawca = Główny Urząd Geodezji i Kartografii |miejsce = Warszawa |isbn = 83-239-9607-5}}
: <sup id="9">9</sup> Źródło: http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=1010 , w dziale "Dochód"
 
: '''<sup id="12">12</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]] o powierzchni i ludności w przekroju terytorialnym na rok [[2006]]<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_powierzchnia_ludnosc_teryt_2006.pdf
: '''<sup id="15">15</sup>''' Dane [[Państwowa Komisja Wyborcza|Państwowej Komisji Wyborczej]] o liczbie mieszkańców – stan na dzień 12.11.2006 r. <br />Źródło: http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoKraj.html
: '''<sup id="16">16</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: ''Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 30 VI 2006 r.)''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2006/ludnosc.pdf
: '''<sup id="22">22</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: ''Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 31 XII 2006 r.)''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_2pol2006.pdf
: '''<sup id="23">23</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: '' Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Dane NSP 2002 w plikach [[PDF|.pdf]] i [[.xls]] do ściągnięcia''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/45_756_PLK_HTML.htm
: '''<sup id="24">24</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: ''Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 30 VI 2007 r.)''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_1pol_2007.pdf
: '''<sup id="25">25</sup>''' Dane [[Państwowa Komisja Wyborcza|Państwowej Komisji Wyborczej]] o liczbie mieszkańców – stan na dzień 19.10.2007 r. <br />Źródło: http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/KOMITETY/dsp.htm
: '''<sup id="26">26</sup>''' Rozporządzenie MSWiA w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości ({{Dziennik Ustaw|rok=2007|numer=245|pozycja=1811}}). <br />Źródło: http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2007&num=245&poz=1811&str=0001
: '''<sup id="27">27</sup>''' Dane{{cytuj [[Główny Urząd Statystycznypismo|Głównego Urzędu Statystycznego]]: ''nazwisko=Budzyński|imię=Ireneusz|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010&nbsp;r.|wydawca=[[2009Główny Urząd Statystyczny]].''<br|odpowiedzialność=GUS, />Źródło:Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów|issn=1505-5507|język=pl|data=2010-08-20|url=http://www.stat.gov.pl/gus/5840_908_PLK_HTML.htm}}
: '''<sup id="28">28</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: '' Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 30 VI 2007 r.) Dane w pliku [[ZIP|.zip]] do ściągnięcia''<br />Źródło:http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_1pol_2007.zip
: '''<sup id="29">29</sup>''' Dane{{cytuj [[Głównypismo| Urząd Statystycznynazwisko=Nowak|imię=Lucyna|nazwisko2=Stańczyk|imię2=Joanna|nazwisko3=Znajewska|Głównego Urzędu Statystycznego]]: '' imię3=Agnieszka|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan naw dzieńdniu 31 XII 2007 &nbsp;r.)|wydawca=[[Główny DaneUrząd w pliku [[.zipStatystyczny]]|odpowiedzialność=GUS, doDepartament ściągnięcia''<brBadań />Źródło:Statystycznych|issn=1734-6118|język=pl|data=2008|url=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_31_12_2007.zip}}
 
: '''<sup id="31">31</sup>''' Dane ze strony internetowej pisma samorządu terytorialnego [[Wspólnota (czasopismo)|„Wspólnota”]]<br />Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/images/stories/r_najbog_sam2006/m_pow.xls
: '''<sup id="32">32</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: ''Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan na dzień 31 XII 2007 r.)''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocznik_demograficzny_2008.pdf
: '''<sup id="33">33</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2008 r.) ''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2008.pdf
: '''<sup id="34">34</sup>''' Dane [[Państwowa Komisja Wyborcza|Państwowej Komisji Wyborczej]] o liczbie mieszkańców – stan na dzień 30.04.2009&nbsp;r. <br />Źródło: http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/KOMITETY/dsp.htm
: '''<sup id="35">35</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2008 r.) ''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_31_12_2008.pdf
: '''<sup id="36">36</sup>''' Dane [[Główny Urząd Statystyczny|Głównego Urzędu Statystycznego]]: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 r.) ''<br />Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009.pdf
: '''<sup id="37">37</sup>''' Dane [[Gmina Stare Babice|Gminy Stare Babice]]: Położenie; Ludność. (Stan w dniu 19 X 2009 r.) ''<br />Źródło: http://www.babice-stare.waw.pl/index2.php?op=6
: '''<sup id="38">38</sup>''' Dane{{cytuj [[Główny Urząd Statystycznypismo|Głównego Urzędu Statystycznego]]: nazwisko=Nowak|imię=Lucyna|nazwisko2=Stańczyk|imię2=Joanna|nazwisko3=Znajewska|imię3=Agnieszka|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2009&nbsp;r.)|wydawca=[[Główny ''<brUrząd />Źródło:Statystyczny]]|odpowiedzialność=GUS, Departament Badań Statystycznych|issn=1734-6118|język=pl|data=2010|url=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2009.pdf }}
 
 
 
{{Weryfikacja treści}}
30 581

edycji