Walne zgromadzenie: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 3 bajty ,  11 lat temu
m (Robot automatycznie usuwa linki zwrotne)
Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są [[akcja imienna|imienne]], walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
 
=== Podmioty uprawnione do uczestniczenia w WZAWZ i jego przebieg ===
W WZA mogą brać udział:
* uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do [[księga akcyjna|księgi akcyjnej]] co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
* członkowie zarządu i rady nadzorczej.
 
Akcjonariusze [[spółka puliczna|spółek publicznych]] posiadający akcje zdematerializowane jeżeli chcą wziąć udział w WZAWZ, powinni złożyć w spółce [[imienne świadectwo depozytowe|imienne świadectwa depozytowe]] wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Co do zasady uchwały zapadają bezwzględną większością. Większość kwalifikowana jest wymagana w następujących przypadkach:
* istotna zmiana przedmiotu działalności spółki - '''większość 2/3 głosów'''.
 
Co do zasady głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w '''protokole''' sporządzonym przez [[notariusz]]a.
 
=== Zaskarżanie uchwał WZA, stwierdzenie nieważności uchwały ===
Anonimowy użytkownik