European chemical Substances Information System: Różnice pomiędzy wersjami

m
poprawa linków do przek., WP:SK, drobne redakcyjne
m (poprawa linków do przek., WP:SK, drobne redakcyjne)
'''Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych''' (ang. European chemical Substances Information System - '''ESIS''') - system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez [[Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta]]. Zapewnia dostęp do wykazów i list:
* [[Numer WE|EINECS]] (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (''Dz. Urz. WE C 146A z 15.6.1990''),
* [[Numer WE|ELINCS]] (European List of Notified Chemical Substances) - Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (w oparciu o ''Dyrektywę 92/32/EEC'', siódmą poprawkę do [[KlasyfikacjaDyrektywa niebezpiecznych substancji UE67/548/EWG|''Dyrektywy 67/548/EEC]]''),
* [[Numer WE|NLP]] (No-Longer Polymers) - wykaz "No„No-Longer Polymers"Polymers”,
* BPD (Biocidal Products Directive) - substancje aktywne umieszczone w załączniku I lub Ia ''Dyrektywy 98/8/EEC'' albo w liście substancji biobójczych nie zawartych w tych załącznikach,
* PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) - trwałe, mające zdolność do [[Bioakumulacja|bioakumulacji]] i toksyczne,
* vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative) - bardzo trwałe i mające dużą zdolność do bioakumulacji,
* C&L (Classification and Labelling) - klasyfikacja i oznakowanie (zgodnie z ''Dyrektywą 67/548/EEC'' i ''1999/45/EC''),
* Export and Import of Dangerous Chemicals - eksport i import niebezpiecznych substancji chemicznych zawartych w załączniku I ''Rozporządzenia (WE) Nr 689/2008'',
* HPVCs (High Production Volume Chemicals) - chemikalia produkowane w ilościach powyżej 1000 ton na jednego producenta/importera wraz z listą producentów/importerów w UE,
* LPVCs (Low Production Volume Chemicals) - chemikalia produkowane w ilościach 10-1000 ton na jednego producenta/importera wraz z listą producentów/importerów w UE,
* IUCLID Chemical Data Sheets - [[Karta charakterystyki|karty charakterystyki]] [[Międzynarodowa Jednolita Baza Danych Informacji Chemicznej|Międzynarodowej Jednolitej Bazy Danych Informacji Chemicznej]],
* Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system - w oparciu o ''Rozporządzenie (EEC) 793/93'', znane także jako [[Rozporządzenie dotyczące substancji istniejących]] (ESR).
 
== Linki zewnętrzne ==
{{stub}}
 
[[Kategoria:Chemiczne bazy danych]]
 
[[de:European chemical Substances Information System]]
[[en:European chemical Substances Information System]]
 
[[Kategoria:Chemiczne bazy danych]]