Konfiguracja elektronowa: Różnice pomiędzy wersjami

rg
(rg)
Przyjmuje się, że w podstawowym [[poziom energetyczny|stanie energetycznym]] wszystkie atomy danego pierwiastka posiadają jednakową konfigurację elektronową, o ile nie są [[wiązanie chemiczne|związane]] z innymi atomami.
 
Konfigurację tę, a ściślej – energie poszczególnych elektronów i rozkład przestrzenny ich funkcji falowych, można ustalić na podstawie obliczeń [[mechanika kwantowa|kwantowo-mechanicznych]]. Dla pierwiastków zawierających niewiele elektronów jest to stosunkowo proste. Obliczenia stają się skomplikowane w miarę wzrostu ilości elektronów, dlatego też najczęściej do wyznaczania energii elektronów stosuje się metody [[spektroskopia|spektroskopowe]]. W przypadku wieluwieluyriy8ryyc pierwiastkównvv05r43r8y49yr 24 vbn8r84y 43r8489tyt843ty0y8f 8yfu8ry8yr hfgvuf hfuhvfv bjld ldnkvlkd dbvkdbsoajvo;v lsblshnveschosvho;sahvn pdsvdsihvfszfjolessssssssssssssssssssooooooooooooooodehoefophwohj3ohgwohn opgrpihgvi ipvhn ,x e4gpvn ,,ipjn ipv, irn,cehn .,ih'whx .xvhhx. n.mivrerogr gr ihfwih f ow8gjhhg8or fwi w eeghghvuug9rug9 e9 eeweoifhow ee ierwiastków, zwłaszcza lantanowców, metali przejściowych i metali ziem rzadkich, istnieją wciąż liczne kontrowersje na temat ich konfiguracji elektronowej i dlatego w różnych tabelach i opracowaniach można często znaleźć sprzeczne dane na ten temat. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że konfiguracja elektronowa ma ścisły sens tylko w spinowo ograniczonym [[metoda Hartree-Focka|przybliżeniu Hartree-Focka]] – a metoda ta dla wielu układów zupełnie zawodzi. Innymi słowy, konfiguracja elektronowa jest parametrem modelu RHF, a nie jakąś obserwowalną strukturą.
 
== Konwencja zapisu konfiguracji ==
Anonimowy użytkownik