Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie: Różnice pomiędzy wersjami

drobne merytoryczne, drobne redakcyjne
(drobne merytoryczne, drobne redakcyjne)
Placówka współpracuje m.in. z [[Massachusetts Institute of Technology]], York University w Toronto, Filipińskim Uniwersytetem Diliman w Manili, Instytutem Monumenta Serica w Niemczech, Macau Ricci Institut, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Warszawskim.
CEG wydaje periodyki "Fundamenta Europaea" i "Images" oraz serie wydawnicze "Studia sinolatynistyczne" i "Horyzonty cyberprzestrzeni".
 
Dnia 29 czerwca 2009 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdecydował o powołaniu w Gnieźnie Instytutu Kultury Europejskiej, który rozpoczął działalność z dniem 1 września 2009. Instytut ma mieć charakter naukowo-badawczy, w perspektywie 3 lat ma się on przekształcić w jednostkę podstawową Uniwersytetu, czyli Wydział.
Utworzono pięć jednostek wewnętrznych: dwa zakłady - Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej oraz trzy pracownie: Pracownia Studiów Gnieźnieńskich, Pracownia Kultury Judaizmu Europejskiego, Pracownia Kultury i Tradycji Antycznej.
 
Uczelnia kształci w zakresie nauk humanistycznych:
 
* [[pedagogika|pedagogiki]] o specjalnościach "Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe" i "Edukacja europejska",
* [[europeistyka kulturowa|europeistyki kulturowej]] o specjalnościach "Praktyka samorządowa", "Relacje międzykulturowe".
* [[filologia polska|filologii polskiej]] o specjalności "Komunikacja europejska",
* [[komunikacja europejska|komunikacji europejskiej]] o specjalnościach "Bałkanistyka" i "Medioznawstwo",
* [[politologiakulturoznawstwo|politologiikulturoznawstwa]] o specjalności "AdministracjaDialog europejskaw kulturze europejskiej",
* [[historia sztuki|historii sztuki]] o specjalności "EuropejskaMyśl turystykai kulturowakultura polityczna", (w ramach [[Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza|Instytutu Historii Sztuki UAM]]).
* [[historia sztuki|historii sztuki]] o specjalności "Europejska turystyka kulturowa" (w ramach [[Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza|Instytutu Historii Sztuki UAM]]),
* [[pedagogika|pedagogiki]] o specjalnościach "Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe", "Resocjalizacja", "Socjoterapia i promocja zdrowia" i "Edukacja europejska",
* [[politologia|politologii]] o specjalnościach "Administracja europejska" i "Administracja samorządowa".
 
Na uczelni można się również kształcić w ramach [[Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne|Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych]].
 
Infrastruktura placówki jest sukcesywnie rozbudowywana. Obecnie w skład kampusu wchodzą: budynek dydaktyczny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych), dom akademicki (na 200 osób), hala sportowa (z siłownią i trybunami na 50 osób), stołówka, amifiteatr (na 30100 osób), boisko do koszykówki (z oświetleniem), parkingi (na 60 samochodów). Planowane jest również wybudowanie nowego gmachu dla celów badawczych i dydaktycznych.
Dnia 29 czerwca 2009 Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zdecydował o powołaniu w Gnieźnie Instytutu Kultury Europejskiej, który rozpoczął działalność z dniem 1 września 2009. Instytut ma mieć charakter naukowo-badawczy, w perspektywie 3 lat ma się on przekształcić w jednostkę podstawową Uniwersytetu, czyli Wydział.
Utworzono pięć jednostek wewnętrznych: dwa zakłady- Zakład Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej oraz trzy pracownie: Pracownia Studiów Gnieźnieńskich, Pracownia Kultury Judaizmu Europejskiego, Pracownia Kultury i Tradycji Antycznej.
 
Planowane jest kształcenie w zakresie:
* [[pedagogika|pedagogiki]] o specjalności "Resocjalizacja",
* [[kulturoznawstwo|kulturoznawstwa]] o specjalności "Dialog w kulturze europejskiej",
* [[historia|historii]] o specjalności "Myśl i kultura polityczna",
* [[europeistyka kulturowa|europeistyki kulturowej]].
 
W związku z planami utworzenia wydziału zamiejscowego UAM w Gnieźnie planowana jest rozbudowa kampusu w Gnieźnie. Planowane są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru stadionu piłkarskiego, które mają umożliwić przekazanie części gruntów stadionu i okolic stadionu graniczących z uczelnią oraz umożliwienia zbudowania budynków dydaktycznych.
Infrastruktura placówki jest sukcesywnie rozbudowywana. Obecnie w skład kampusu wchodzą: budynek dydaktyczny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych), dom akademicki (na 200 osób), hala sportowa (z siłownią i trybunami na 50 osób), stołówka, amifiteatr (na 30 osób), boisko do koszykówki (z oświetleniem), parkingi (na 60 samochodów). Planowane jest również wybudowanie nowego gmachu dla celów badawczych i dydaktycznych.
 
==Linki zewnętrzne==
Anonimowy użytkownik