Systems Network Architecture: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
(to jest sprawa dyskusyjna.)
Nie podano opisu zmian
SNA oparte jest na dwupunktowym komunikowaniu się urządzeń zwanych ''jednostkami fizycznymi'' (ang. PU - Physical Units) w ramach sesji zwanych ''jednostkami logicznymi'' (ang. LU - Logical Units). Rolę jednostek fizycznych spełniały rozmaite terminale, sterowniki komunikacyjne, multipleksery, drukarki i procesy czołowe - ich zadaniem było zapewnienie komunikacji na najwyższym poziomie za pomocą ''przepytywania'' (ang. polling) poszczególnych ''sterowników komunikacyjnych'' (nag. cluster controllers), z których każdy realizował analogiczne przepytywanie w stosunku do podporządkowanych sobie terminali.
[[IBM]]-owska architektura SNA miała na celu zapewnienie szybkiej obsługi żądań klienckich i niezawodnego realizowania transakcji. Dostęp do zasobów komputera centralnego, nawet przy umiarkowanej szybkości 9600 b/s był niemal natychmiastowy, pod warunkiem że wszystkie komputery sieci funkcjonowały prawidłowo w warunkach nominalnego obciążenia.
Sieć oparta na SNA była bardzo ciężka w utrzymaniu, zapewnienie współpracy ze sprzętem i oprogramowaniem innego dostawcy graniczyło niemal z cudem. W trakcie swojego przeszło 30-letniego żywota architektura ta była sukcesywnie dostosowywana do rosnących potrzeb biznesu i rozwijających się środowisk sieciowych, lecz jej zasadnicza koncepcja.
 
Mimo swojego ogromnego wkładu w rozwój pierwotnych technik komunikacji danych, żywot SNA dobiega końca wypierany przez otwarte protokoły internetowe.
Anonimowy użytkownik