Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Działalność gwarancyjna: linki zewnętrzne)
 
 
Od 30 grudnia 2010 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podwyższona została kwota limitu gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro oraz zagwarantowano wypłatę środków w ciągu 20 dni roboczych. Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).
Poza zwiększeniem limitu środków gwarantowanych oraz skróceniem czasu ich niedostępności nowe przepisy wprowadzają także inne istotne zmiany:
• zlikwidowano tzw. zasadę kompensowania. Oznacza to, że wypłacana będzie cała kwota zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku;
Anonimowy użytkownik