Rozporządzenie CLP: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 262 bajty ,  10 lat temu
m
(nowy)
 
== Linki zewnętrzne ==
* {{cytuj stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF |tytuł=Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 |język=pl |data dostępu=2011-03-19}}
* {{cytuj stronę|url=http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php |tytuł=Wyszukiwarka substancji i ich klasyfikacji zawartych w załączniku VI |język=pl |data dostępu=2011-03-19 |opublikowany=[[Europejska Agencja Chemikaliów]]}}
 
[[Kategoria:Akty prawa wtórnego Unii Europejskiej]]