Rdzeń reaktora jądrowego: Różnice pomiędzy wersjami

m (Link tożsamy z tekstem linka)
W prętach paliwowych, w których znajduje się [[uran (pierwiastek)|uran]] lub inny pierwiastek rozszczepialny zachodzą reakcje jądrowe:
* rozszczepienie spontaniczne jąder atomowych inicjujące reakcję rozszczepienia wymuszonego,
* [[Rozszczepienie jądra atomowego|wymuszonyrozszczepienie rozpadwymuszone]] jąder atomów uranu pod wpływem [[neutron]]ów,
* przekształcanie się fragmentów jąder powstałych w wyniku rozszczepienia na jądra atomowe w stanie podstawowym,
* rozpad promieniotwórczy powstałych nietrwałych jąder atomowych,
* emisja wymuszona, zderzeniami jąder atomowych z wysokoenergetycznymi produktami rozpadu, głównie neutronów,
* pochłanianie neutronów, przez jądra paliwa jak i powstałe w wyniku rozszczepienia jądra, w wyniku czego mogą powstawać jądra rozszczepialne,
* [[Radioaktywność|rozpad promieniotwórczy]] [[Izotopy promieniotwórcze|radionuklidów]], będących kolejnymi produktami rozpadu uranu (zgodnie z [[Szereg promieniotwórczy|szeregiem promieniotwórczym]]), w zasadzie do pominięcia,
 
Reakcje te powodują wydzielanie energii w formie promieniowania gamma oraz energii kinetycznej produktów rozpadu. Energie te przekształcają się w energię cieplną, której ilość może być oszacowana na podstawie [[deficyt masy|deficytu masy]].
 
W wyniku pojedynczego rozszczepienia atomu uranu powstają 2–3 wolne neutrony o dużej energii, w reaktorach opartych na neutronach termicznych neutrony te są spowalniane przez [[Moderator (fizyka)|moderator]]. Neutrony te mogą inicjować kolejne atomy pierwiastka rozszczepialnego do rozpadurozszczepienia, tworząc tym samym [[reakcja łańcuchowa|reakcję łańcuchową]]. Średnią ilość neutronów termicznych uzyskiwanych w wyniku procesów w reaktorze z jednego neutronu nazywa się ''współczynnikiem mnożenia reaktora''. Współczynnik ten opisuje czy reakcja w rdzeniu narasta czy też wygasa.
 
Za pomocą prętów kontrolnych, zbudowanych z substancji pochłaniających neutrony ([[Cyrkon (pierwiastek)|cyrkon]], [[hafn]]) steruje się szybkością takiej reakcji, a więc pośrednio szybkością wydzielania się ciepła.