Instytut Techniki Budowlanej: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja Twój tekst
(Aktualna wersja Twój tekst)
(Aktualna wersja Twój tekst)
* '''Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113'''
'''Działalność ITB''' - prace badawcze i rozwojowe, ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne, badania laboratoryjne wyrobów budowlanych, aprobaty i rekomendacje techniczne, europejskie aprobaty techniczne, certyfikaty, projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych, współpraca w zakresie normalizacji krajowej (''PKN'') i międzynarodowej (''CEN, ISO''), współpraca z zagranicą, informacja naukowo-techniczna, upowszechnianie wiedzy (wydawnictwa własne ITB, konferencje, seminaria, szkolenia, ogólnodostępna największa w Polsce biblioteka i baza piśmiennictwa z zakresu budownictwa).
'''Zakres działań''' - zrównoważone budownictwo, racjonalizacja użytkowania energii i wody, ochrona przed hałasem i drganiami, higiena, ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i dogodność użytkowania, trwałość obiektów budowlanych, utrzymanie i modernizacja obiektów budowlanych, instalacje w budynkach, budownictwo drogowe.
 
W akredytowanym '''Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu''' prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym badania na potrzeby aprobacji i certyfikacji stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem "B" oraz oznakowaniem "CE". Ponadto w Instytucie działa akredytowane '''Laboratorium Wzorcujące''', w którym wykonywane jest wzorcowanie, a także sprawdzanie wyposażenia pomiarowego laboratoriów badawczych.
 
Anonimowy użytkownik