Holding: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 178 bajtów ,  9 lat temu
m
Naprawa linków do ujedn., naprawa linków do przekierowań
m (Naprawa linków do ujedn., naprawa linków do przekierowań)
 
== Istota struktur holdingowych ==
Spółki holdingowe posiadają osobowość prawną niezależnie od tego czy są one spółkami zależnymi (córkami) czy spółkami uzależniającymi (spółkami matkami). Możliwości podejmowania decyzji władczych przez spółki dominujące powoduje jednak, że mamy do czynienia z organizacją o względnie trwałych zależnościach i jednocześnie określonej hierarchii. Nie można natomiast akceptować stanowiska, z którym holding utożsamia się jedynie ze spółką naczelną. Holding bowiem tworzą co najmniej dwa podmioty prawno gospodarcze - podmiot kontrolujący i [[Podmiot gospodarczy|podmiot]] kontrolowany. Natomiast więź, która te podmioty łączy, stanowi istotę holdingu.
 
== Drogi powstania struktur holdingowych ==
Struktury holdingowe można klasyfikować wg wielu kryteriów. Zgodnie z kryterium sposobu powstawania wyróżnia się holdingi powstałe w wyniku wydzielania przedsiębiorstw, łączenia przedsiębiorstw i powstałe na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych. Powstanie holdingów drogą dzielenia polega na decentralizacji zarządzania oraz odpowiednich zmianach w strukturze organizacyjnej przez tworzenie nowych instancji w formie przedsiębiorstw. Powstanie holdingów drogą łączenia polega na połączeniu danego przedsiębiorstwa z innymi lub częściej przyłączeniu innych przedsiębiorstw. Tworzenie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych umożliwiają w Polsce przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, a w szczególności ustawa o prywatyzacji tych przedsiębiorstw. Odbywa się to dzięki tzw. [[kapitałKapitał (ekonomia)|kapitałowej]]owej drodze prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. przekształceniu się w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz udostępnienia akcji lub udziałów. Powstanie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych przebiega następująco:
* przekształcenie przedsiębiorstwa wielozakładowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
* utworzenie spółek podporządkowanych na podstawie art. 16 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 
== Kryteria holdingu ==
Za kryterium mówiące o tym czy mamy do czynienia z holdingiem, przyjmuje się posiadanie przez „spółkę matkę” więcej niż połowy [[kapitałKapitał (ekonomia)|kapitału]]u akcyjnego lub w spółce nieemisyjnej więcej niż połowy udziałów w ich nominalnym wyrażeniu (holding jawny). W holdingach ukrytych, ze względu na łańcuch zależności, wynikający z istnienia akcji nie dających prawa głosu oraz rozproszenia akcji, posiadanie lub reprezentowanie nawet mniej niż 50% kapitału akcyjnego „spółki córki” daje pakiet kontrolny nad nią. W gospodarkach o nie ukształtowanej w pełni gospodarce rynkowej uważa się, że mamy do czynienia z holdingiem, gdy władze „spółki matki” mają możliwość kształtowania składu władz innej spółki. W dojrzałych gospodarkach rynkowych za nadrzędne kryterium przyjmuje się fakt, że dane ugrupowanie gospodarcze sporządza skonsolidowany bilans, a więc przed władzami podatkowymi traktuje swoje prawnie samodzielne części jako elementy pewnej całości.
 
== Rodzaje holdingów ==
Z kolei do wad holdingu należy:
# Konieczność szczególnego nadzoru ze strony zarządu w zakresie obiegu informacji. Błędy i niedopatrzenia w tym zakresie mogą powodować nawet zanik koordynacji między poszczególnymi spółkami.
# Możliwość nadmiernego wpływania na [[podmiotPodmiot gospodarczy|podmioty]]y zależne przez podmiot nadrzędny.
# Możliwość nieuwzględniania interesów poszczególnych podmiotów zależnych - szczególnie słabszych uczestników - w strategii całego holdingu.
 
* [[Holding Management Models]]
* [[BOT (holding)|Grupa BOT S.A.]]
* [[Katowicki Holding Węglowy|Katowicki Holding Węglowy S.A.]]
* [[Kulczyk Holding|Kulczyk Holding S.A.]]
* [[Grupa Kapitałowa Kolporter]]
* [[Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz|Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding]]
* [[KGHM]] Polska Miedź|KGHM Polska Miedź S.A]]
* [[Grupa ITI]]
* [[Getin Holding]]
* [[Koncern]]
* [[Konsorcjum]]
* [[Pool (mikroekonomia)|Pool]]
* [[Syndykat]]
* [[Trust]]