Maciej Salamon: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 108 bajtów ,  9 lat temu
drobne merytoryczne
(drobne merytoryczne)
(drobne merytoryczne)
* ''Bułgaria'', (w:) ''Encyklopedia Historyczna Świata'', t. VIII, cz.1: Europa, Kraków, Opres 2001, s.112-129.
* ''Grecja'', (w:) ''Encyklopedia Historyczna Świata'', t. VIII, cz. 1: Europa, Kraków, Opres 2001, s. 252-273.
* [[''[[Encyklopedia kultury bizantyńskiej'']]'', red. O. Jurewicz, Warszawa (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) 2002, 255 haseł sygnowanych, ok. 110 s.
* ''Ioannes Antiochenus'' [z J.Prostko-Prostyńskim], ''Theophylactus Simocatta, Ioannes Malalas, Theophanes Confessor, Anastasius Bibliothecarius, Hierokles, Notitiae eiscopatuum ecclesiae Constantinopolitanae'' [z K.Ilskim], [w:] ''Novae in Ancient Sources. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town'', t.1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 83-93, 106-107, 111-114
== Rozprawy i artykuły naukowe==
* ''K voprosu o date glavnogo sraženija russkich s grekami v ijule 1043 goda'', Vizantijskij Vremennik, 33(1972), s.88-91.
* ''Na marginesie numizmatyki Regaliana i Dryantilli'', Wiadmości Numizmatyczne, 17(1973), s.138-153.
* ''Dacja w oczach pisarzy późnorzymskich (IV-VI w.)'', (w:) ''Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium. Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Toruń wrzesień 1974'', Wrocław 1976, s.117-134.
* ''Problem upadku Cesarstwa Rzymskiego w greckiej historiografii powszechnej początków VI wieku (Zosimos i Eustatiusz z Epifanii)'', (w:) ''Problemy schyłku świata antycznego''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 219, Historia i Współczesność, t.3, , Katowice 1978, s.115-128.
* ''O poznawczej wartości ikonografii monet późnorzymskich (IV-V w.)'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 19/1 (styczeń-czerwiec 1975), Wrocław 1976, s.1.
* ''Praca rzemieślnicza a kariera senatorska w Konstantynopolu w IV wieku'', (w:) ''Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979 r.'', Katowice 1979, cz.II, Symposia I-VIII, s.48-55.
* ''La conception de l'empereur Julien Apostat pour la réorganisation du monnayage Romain'', Wiadomości Numizmatyczne, 23(1979)1 = Polish Numismatic News, 3(1979), s.20-30.
* ''Pełnowartościowy a kredytowy charakter pieniądza bizantyńskiego (do XI wieku)'', (w:) ''Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożytności i średniowieczu''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 335, Historia i Współczesność, t.5, Katowice 1979, s.94-120.
* ''Priscianus und sein Schülerkreis in Konstantinopel'', Philologus. Zeitschrift für Klassische Philologie, 123(1979), s.91-96.
* ''Napływ złotych monet bizantyńskich na ziemie polskie'', [w:] ''VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Złota moneta w Polsce, 17-18 listopada 1977'', Nowa Sól 1980, s.22-29.
* ''Złota i brązowa moneta bizantyńska w Polsce od VI do XI wieku'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 22(1978), Wrocław 1980, s.6-8.
* ''Przydomek "Wielki" w późnoantycznej historiografii łacińskiej'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 70(1981), s.107-122.
* ''Historycy epoki upadku Cesarstwa Rzymskiego (schyłek IV – pierwsza połowa VII wieku)'', (w:) ''Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku'', Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 525, Historia i Współczesność, t.6, Katowice 1982, s.45-64.
* ''Próbna moneta bizantyńska znaleziona w Krakowie'', (w:) ''VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 października 1980, Moneta Miedziana w Polsce'', Zielona Góra 1983, s.34-41.
* ''Data listu Juliana Apostaty do Alypiosa (IX)'', Acta Universitatis Vratislaviensis 497, Antiquitas, 9(1983), s.199-202.
* ''Mnisi scytyjscy w Konstantynopolu (519-520 r.)'', Balcanica Posnaniensia, 1(1984), s.325-338.
* ''Calocaerus "magister pecoris camelorum" e l'indole della sua rivolta in Cipro nel 334'', (w:) ''Studi in onore di Arnaldo Biscardi'', t.5, Milano 1984, s.79-85.
* ''"Referre a notioribus pedem". Stosunek historyków późnoantycznych (druga połowa IV wieku) do podejmowania tematyki współczesnej'', (w:) ''Na styku dziejopisarstwa i publicystyki ze współczesnością''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 657, Historia i Współczesność, t.7, Katowice 1984, s.13-34.
* ''Mennictwo bizantyńskie. Stan badań i perspektywy'', (w:) ''Pieniądz starożytny. Stan badań i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego'', Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, Warszawa 1983, s.111-125.
* Kryteria oceny jednostki "wybitnej" w historiografii. Julian Apostata, (w:) Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 695, Katowice 1985, s.28-37.
* Wczesnobizantyńskie emisje konsularne – problem datacji, Wiadomości Numizmatyczne, 28(1984 wyd. 1985), s.1-11.
23 202

edycje