Maciej Salamon: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 111 bajtów ,  9 lat temu
drobne merytoryczne
(drobne merytoryczne)
(drobne merytoryczne)
* ''"Referre a notioribus pedem". Stosunek historyków późnoantycznych (druga połowa IV wieku) do podejmowania tematyki współczesnej'', (w:) ''Na styku dziejopisarstwa i publicystyki ze współczesnością''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 657, Historia i Współczesność, t.7, Katowice 1984, s.13-34.
* ''Mennictwo bizantyńskie. Stan badań i perspektywy'', (w:) ''Pieniądz starożytny. Stan badań i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego'', Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, Warszawa 1983, s.111-125.
* ''Kryteria oceny jednostki "wybitnej" w historiografii. Julian Apostata'', (w:) ''Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 695, Katowice 1985, s.28-37.
* ''Wczesnobizantyńskie emisje konsularne – problem datacji'', Wiadomości Numizmatyczne, 28(1984 wyd. 1985), s.1-11.
* ''War Konstantinopel im IV Jahrhundert eine lateinische Sprachinsel'' ?, (w:) ''XVe Confèrence Internationale d'Études Classiques "Eirene"'', Nesebar 1978, Thracia, 7(1985), s.250-256.
* ''Some Unique Obverse Legends on Bronze Coins of Maurice and Phocas from the Eastern Mints (589-610)'', Wiadomości Numizmatyczne, 39(1985 wyd. 1986), z.1-2 = Polish Numismatic News, 4(1986), s.55-65.
* ''Lászlo Váradyego interpretacja upadku cywilizacji antycznej'', Historyka, 17(1987), s.105-118.
* ''Nauki przyrodnicze a rozwój współczesnych badań numizmatycznych'', Historyka, 18(1988), s.71-83.
* ''Krzyż na monetach bizantyńskich'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1 Styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.16-18.
* ''Język napisów na monetach bizantyńskich'', Sprawozdania z PosoiedzeńPosiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1, (styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.25-26.
* ''Konsulat zwyczajny w Bizancjum w VI i na początku VII wieku'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/2 (lipiec-grudzień 1988), Wrocław 1989, s.6-8.
* ''Jordanes w środowisku Konstantynopola połowy VI wieku. Uwagi wstępne'', Balcanica Posnaniensia, 5(1990), s.405-415.
* ''Acclamation or Barbarism in the Legend of Leontius' (484-488) Solidus'', Wiadomości Numizmatyczne, 34(1990 wyd. 1991) = Polish Numismatic News, 5(1991), s.154-159.
* ''Justin II, la Nouvelle Rome et le consulat'', (w:) ''Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche, cz.1, Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Rendiconti del X Seminario'', Campidoglio 21 aprile 1990, Roma 1991, s.59-69.
* ''Wyprawa floty Totili na południowe wybrzeże Epiru w 551 r.'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 33/2 (lipiec-grudzień 1989), Kraków 1991, s.256-257.
* ''Costantinopoli: "Nuova Roma" o "Roma Orientale" ?'', (w:) ''Atti del Convegno Internazionale. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo, Udine 21-24 Novembre 1990'', Udine 1992, s.463-473.
* ''Bizancjum i Bułgaria wobec ekspansji tureckiej w dobie bitwy na Kosowym Polu'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1066, Prace Historyczne, 102, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 5, Kraków 1992, s.29-43.
* ''Krzyż na Golgocie, czy obalony ołtarz perski. Interpretacja pewnego typu monetarnego w Bizancjum'',, Vox Patrum, 11/12 (1991-1992),z.2-23, s.105-113.
* ''"Amicus" or "hostis", Boleslav the Valliant and Byzantium'', (w:) ''Byzantium and Its Neighbours, from the Mid-9th till the 12th Centuries. Papers Read at the Byzantinological Symposium'', Bechyně 1990 = Byzantinoslavica, 54(1993), s.114-120.
* ''Alanicus, Vandalicus, Africanus dans la titulature de Justinien'', Acta Universitatis Wratislaviensis 1435, Antiquitas, 18(1993), s.191-198.
* ''Basiliscus cum Romanis suis'', (w:) ''Studia Moesiaca'', wyd. L.Mrozewicz, K.Ilski, Poznań 1994, s. 179-196.
* ''Theology and Coinage. The Name of Theoupolis on the Coins of Antioch'', (w:) ''Proceedings of the 11th International Numismatic Congress'', Louvain-la-Neuve 1993, t.3, s.15-20.
* ''Emisje dla cesarstwa czy dla plemion barbarzyńskich ? Lekkie solidy VI-VII w.'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.3-5.
* Powstanie i losy idei Wschodniego Rzymu (IV-XVI wieku), Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.10-11.
* Rozpad i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo wobec nowych struktur politycznych, (w:) Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo-Społeczeństwo-Gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz, Kraków 1994, s.191-209.
23 202

edycje