Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
m (stopień dowódcy)
{{Siły zbrojne infobox
|skrót = BOA KGP
|nazwa = Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
|zdjęcie =
|zdjęcie podpis =
|kraj = POL
|sformowanie = 2003, a ponownie maj 2008 (22 lutego 1976<ref>jako Wydział Zabezpieczenia KS MO</ref>)
|rozformowanie =
|pierwszy dowódca =
|święto =
|wiek poboru =
|obecny dowódca = dyr. BOA insp. Artur Skwarczyński
|podporządkowanie = Komenda Główna Policji
|liczebność = ?ok. 250
|mężczyźni_d =
|kobiety_d =
|PKB =
}}
'''BOA''' ('''''B'''iuro '''O'''peracji '''A'''ntyterrorystycznych'') jestKomendy polskąGłównej Policji jest elitarnącentralną jednostką organizacyjną [[Policja|Policji]] m. in. ds. [[antyterroryzm|antyterrorystycznąwykrywania i zwalczania]] [[terroryzm]]u, zajmującą się zwalczaniem [[przestępczość zorganizowana|przestępczości zorganizowanej]], orazkonwojującą dokonującą aresztowań dlanajgrożniejszych [[Centralne Biuro Śledczeprzestępca|Centralnego Biura Śledczegoprzestępców]] iw innychtym polskich[[ekstradycja|ekstradowanych]], agencjidokonującą rządowych[[zatrzymanie|zatrzymań]] nieposiadającychnajniebezpieczniejszych własnychludzi pododdziałówi antyterrorystycznychinne.
 
BOA KGP jest członkiem ATLAS, organizacji policyjnych grup AT państw Unii Europejskiej.
 
== Historia ==
Dnia 22 lutego [[1976]] pod wpływem narastającego zapotrzebowania na jednostkę antyterrorystyczną [[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PRL|Minister Spraw Wewnętrznych]] utworzył przyw Komendzie Stołecznej MO[[Milicja Obywatelska|Milicji Obywatelskiej]] (jako jedyny w Polsce) Wydział Zabezpieczenia. Do jego zadań należało:
 
* zwalczanie terroryzmu;
* interwencja w sytuacjach narażających na uszczerbek na życiu i zdrowiu, lub zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na terenie [[Warszawa|Warszawy]] i całego kraju.
 
Wydział ten składał się z 5 sekcji bojowych stanowiących łącznie 47 [[funkcjonariusz publiczny|funkcjonariuszy]].
 
W [[1982]] roku zwiększono liczebność jednostki do 273 funkcjonariuszy. Wydzielono również skrzydło bojowe i skrzydło ochrony lotów, a także sekcję techniczną jako część logistyczną. Funkcjonariusze skrzydła ochrony lotów (odpowiednik [[Federal Air Marshal Service]]) pilnowali [[bezpieczeństwo|bezpieczeństwa]] na pokładach samolotów linii[[samolot]]ów [[Polskie Linie Lotnicze LOT|Polskich Linii Lotniczych LOT]].
 
W [[1990]] roku w związku z ustaniem [[porwanie|porwań]] samolotów skrzydło ochrony lotów zostało rozwiązane. Z jednostki''WZ odszedłKS całyMO'' zarządodeszła cała kadra zarządzająca, a nazwę zmieniono na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji. W ramach wolnych etatów[[etat]]ów powiększono pion bojowy o sekcjesekcję pirotechniczną, utworzony został Sztab i Pluton Ochrony, do Sekcji Technicznej dodano Sekcję Transportu, rozbudowano Zespół Medyczny.
 
W [[1992]] roku została utworzona Sekcja Szkoleniowa oraz Sekcja ds. Negocjacji, w której zatrudniony został [[psycholog]]. Sekcję Pirotechniczną powiększona została do 10 osób. Wydział zatrudniał wtedy 207 policjantów[[policjant]]ów i 2 cywilicywilnych pracowników Policji.
 
W lutym [[2003]] warszawskiWA oddział antyterrorystycznyKSP został wydzielony z KSP, zrestrukturyzowany i wcielony do struktury Komendy Głównej Policji. StworzonoPowstała równieżstruktura ds. antyterrorystycznych działań w ramach [[CBŚ]] KGP. Stworzono dwa Zarządyzarządy: Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego w ramach [[Centralne Biuro Śledcze|Centralnego Biura Śledczego]] KGP. Oba zarządy podlegały pod polecenia służbowe dyrektora CBŚ KGP.
 
Lipiec [[2003]] – Połączonopołączono Zarząd Bojowy CBŚ KGP oraz Zarząd Wsparcia Bojowego CBŚ KGP. Nowo stworzoną komórkę wydzielono ze struktury Centralnego Biura Śledczego, tworząc oddzielne wyższe hierarchicznie niż Zarządy CBŚ Biuro Operacji Antyterrorystycznych [[Komenda Główna Policji|Komendy Głównej Policji]], którektórym kierował dyrektor. BOA KGP było podległe KomendantowiZastępcy Komendanta GłównemuGłównego Policji.
 
Kwiecień [[2004]] – Rozwiązano Biuro Operacji Antyterrorystycznych. CentralnaDegradacja jednostkacentralnej antyterrorystycznajednostki przekształconaantyterrorystycznej Policji. Struktura została przebudowana w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji. Zadania jednostki nie uległy zmianie.
 
Maj [[2008]] – ReaktywowanoPonowne Biurostworzenie Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji jako centralnącentralnej jednostki antyterrorystycznej Policji. Będącej samodzielną częścią struktury Komendy Głównej Policji kierowanej przez dyrektora, a podległą bezpośrednio jednostkępod antyterrorystycznąZastępcę wKomendanta PolsceGP. Struktura Biura uległa zmianie.
 
Najnowsza struktura i zadania są ustalone w 2010 r.
== Polegli na służbie policjanci - antyterroryści ==
=== Straty ===
=== Fugas w Warszawie ===
24 kwietnia [[1996]] na [[stacja benzynowa|stacji benzynowej]] Shell-a przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie na skutek wybuchu bomby[[fugas]]a podłożonejpodłożonego przez n/n[[NN]] [[sprawca|sprawców]] został śmiertelnie ranny st. asp. Piotr Molak, członekpolicjant Wydziału Antyterrorystycznego KSP. Został mianowany pośmiertnie przez Prezydenta RP na [[stopień: policyjny]] podkomisarza policjiPolicji i odznaczony pośmiertnie [[Krzyż Zasługi za Dzielność|Krzyżem Zasługi za Dzielność]], medalem "Za Odwagę".
 
=== [[Strzelanina w Magdalence|Magdalenka]] ===
24 kwietnia [[1996]] na stacji benzynowej Shell-a przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie na skutek wybuchu bomby podłożonej przez n/n sprawców został śmiertelnie ranny st. asp. Piotr Molak, członek Wydziału Antyterrorystycznego KSP. Został mianowany pośmiertnie na stopień: podkomisarza policji odznaczony pośmiertnie medalem "Za Odwagę".
 
[[Strzelanina w Magdalence|Akcja w Magdalence]] w dniu [[6 marca]] [[2003]] roku na zawsze zmieniła oblicze polskiego antyterroryzmu. Podczas szturmu na posesję, gdzie ukrywało się dwóch przestępców (Robert Cieślak i Igor Pikus) zginęło dwóch policjantów, a przeszło 17 zostało rannych. Operacja okazała się klęską Policji mimo zabicia bandytów.
===[[Strzelanina w Magdalence|Magdalenka]]===
 
[[Strzelanina w Magdalence|Akcja w Magdalence]] w dniu [[6 marca]] [[2003]] roku na zawsze zmieniła oblicze polskiego antyterroryzmu. Podczas szturmu na posesję, gdzie ukrywało się dwóch przestępców (Robert Cieślak i Igor Pikus) zginęło dwóch policjantów, a przeszło 17 zostało rannych.
 
== Zadania ==
ZadaniemZadaniami Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP jestsą: zwalczanie terroryzmu, prowadzenie działańnegocjacji bojowychpolicyjnych, zatrzymywanie przestępców bardzo niebezpiecznych, uwalniania [[zakładnik]]ów, niszczenie fugasów i inne, a także koordynowanie i nadzorowanie działań samodzielnychSamodzielnych pododdziałówPododdziałów antyterrorystycznychAntyterrorystycznych Policji, w tym:
 
* nadzorowanie przygotowań do działań [[Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji|Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji]], zespołów minersko-pirotechnicznych oraz negocjatorów policyjnych;
* prowadzenie działań bojowych, polegających na rozpoznawaniu izagrożeń likwidowaniuterrorem zamachów terrorystycznych, a takżei przeciwdziałaniu zdarzeniomzamachom o tymterrorystycznym, charakterzeporwaniom;
* prowadzenie negocjacji policyjnych w ramach operacji zakładniczych i akcji antyterrorystycznych;
* zapewnienie, przez realizację programu szkolenia, stałej gotowości do prowadzenia działań bojowych, polegających na doskonaleniu w rozpoznawaniu, likwidowaniuprzeciwdziałaniu zamachów terrorystycznychzamachom oraz doskonalenie innych działań, wymagających użycia specjalistycznych [[siły i środki|sił oraz środków]], a także specjalnej [[taktyka|taktyki]] działania;
* określanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie oraz uczestniczenie w organizowaniu szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów w komórkach antyterrorystycznych, komórkach właściwych w sprawach minersko[[miner]]sko-pirotechnicznych i w sprawach negocjacji policyjnych jednostek organizacyjnych Policji;
* współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami właściwymi w sprawach zwalczaniaprzeciwdziałania aktówaktom terroru[[terror]]u.
 
== Linki zewnętrzne ==
* [http://www.policja.pl/portal/pol/560/Biuro_Operacji_Antyterrorystycznych.html Informacja o BOA KGP na stronie Policja.plPolicji]
{{Przypisy}}
 
[[Kategoria:Polskie siły specjalne (1943-1989)]]
[[Kategoria:Policja w Polsce]]
Anonimowy użytkownik