Obligacja skarbowa: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 5 bajtów ,  11 lat temu
m
drobne redakcyjne
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
m (Bot: Dodanie tytułów do linków w przypisach (patrz FAQ); zmiany kosmetyczne)
m (drobne redakcyjne)
{{Zasięg geograficzny|polskiej}}
'''Obligacja skarbowa''' to dłużny [[Papier wartościowy (prawo)|papier wartościowy]] emitowany przez [[Skarb Państwa]]. Skarb Państwa – emitent obligacji – [[Pożyczka|pożycza]] od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić [[Obligacja|obligacje]]) – w określonym czasie wraz z należnymi [[Odsetki|odsetkami]].
 
Innymi słowy, obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Środki uzyskane z obligacji finansują cele przewidziane w budżecie państwa oraz są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych długów.
 
Istnieje możliwość wykupu obligacji przed terminem zapadalności<ref>[http://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-wykupi-obligacje-aby-wesprzec-sektor-bankowy-1890249.html ''NBP wykupuje obligacje.''].</ref>.
 
 
 
== Bezpieczeństwo ==
W teorii obligacje skarbowe są jedną z najbardziej bezpiecznych lokat nadwyżek kapitału na rynku.<ref>[http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/porady-dla-inwestujacych/obligacje-skarbu-panstwa.html Obligacje Skarbu Państwa « Finanse osobiste.pl – oszczędzanie, inwestowanie, akcje<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->].</ref>. Gwarantem jest państwo, a więc zazwyczaj podmiot z największymi (lub jednymi z największych) dochodami i majątkiem na rynku. W praktyce zaś aktualnie (2011) trwający problem Grecji czy wcześniejsze historyczne problemy innych krajów pokazują, że państwa jako takie mogą być niewypłacalne.
 
Ograniczone bezpieczeństwo obligacji wynika także z faktu, że najczęściej są one kupowane przez mieszkańców danego kraju. W celu spłaty obligacji państwo może nałożyć dodatkowe podatki czy wręcz zrezygnować ze spłaty ich części. O ile w dość odległej przeszłości (np. wojna krymska) zdarzało się, że teren państwa nie spłacającego swoich długów zostawał zajmowany przez wierzycieli, o tyle w dzisiejszych czasach taka sytuacja nie ma miejsca.
W teorii obligacje skarbowe są jedną z najbardziej bezpiecznych lokat nadwyżek kapitału na rynku.<ref>[http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/porady-dla-inwestujacych/obligacje-skarbu-panstwa.html Obligacje Skarbu Państwa « Finanse osobiste.pl – oszczędzanie, inwestowanie, akcje<!-- Tytuł wygenerowany przez bota -->]</ref> Gwarantem jest państwo, a więc zazwyczaj podmiot z największymi(lub jednymi z największych) dochodami i majątkiem na rynku. W praktyce zaś aktualnie(2011) trwający problem Grecji czy wcześniejsze historyczne problemy innych krajów pokazują, że państwa jako takie mogą być niewypłacalne.
 
Ograniczone bezpieczeństwo obligacji wynika także z faktu, że najczęściej są one kupowane przez mieszkańców danego kraju. W celu spłaty obligacji państwo może nałożyć dodatkowe podatki czy wręcz zrezygnować ze spłaty ich części. O ile w dość odległej przeszłości(np. wojna krymska) zdarzało się, że teren państwa nie spłacającego swoich długów zostawał zajmowany przez wierzycieli, o tyle w dzisiejszych czasach taka sytuacja nie ma miejsca.
 
Nie istnieje instytucja międzynarodowa mogąca zażądać spłaty długu, pod groźbą użycia siły czy zajęcia mienia w sposob komorniczy. Politycy będący aktualnie u władzy mogą zdecydować się na wariant nawet nie rozmawiania z inwestorami, co najwyżej doprowadzi do skurczenia się gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Jednocześnie pozostawiając inwestorów z nic nie wartymi papierami.
 
Nie istnieje instytucja międzynarodowa mogąca zażądać spłaty długu, pod groźbą użycia siły czy zajęcia mienia w sposobsposób komorniczy. Politycy będący aktualnie u władzy mogą zdecydować się na wariant nawet nie rozmawianianierozmawiania z inwestorami, co najwyżej doprowadzi do skurczenia się gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej kraju., Jednocześniejednocześnie pozostawiając inwestorów z nic nie wartymi papierami.
Z tego powodu zapis o gwarancji całym mieniem państwowym jest zapisem pustym - np. nikt z wierzycieli Grecji nie jest w stanie wymusić sprzedaży licytacyjnej wysp na pokrycie kosztów obligacji.
 
Z tego powodu zapis o gwarancji całym mieniem państwowym jest zapisem pustym - np. nikt z wierzycieli Grecji nie jest w stanie wymusić sprzedaży licytacyjnej wysp na pokrycie kosztów obligacji.
== Obligacje skarbowe Rzeczpospolitej Polskiej ==
 
== Obligacje skarbowe RzeczpospolitejRzeczypospolitej Polskiej ==
=== Rodzaje obligacji skarbowych w Polsce ===
Obligacje skarbowe oferowane w Polsce przez [[Skarb Państwa]], reprezentowany przez [[Ministerstwo Finansów|Ministra Finansów]], w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy:
* obligacje oszczędnościowe,
* obligacje rynkowe.
 
'''Obligacje oszczędnościowe''' oferowane są wyłącznie [[Osoba fizyczna|osobom fizycznym]], [[Rezydent (prawo)|rezydentom]] i nie-rezydentom. Mogą one być przedmiotem obrotu na [[Rynek wtórny|rynku wtórnym]] nieregulowanym na podstawie umowy [[Umowa sprzedaży|sprzedaży]] lub [[Umowa darowizny|darowizny]]. Nie są natomiast notowane na giełdzie papierów wartościowych. Obligacje oszczędnościowe emitowane są co [[miesiąc]] i sprzedawane zawsze po cenie równej wartości nominalnej, tj. 100zł100 zł.
 
Do obligacji oszczędnościowych zalicza się ''obligacje dwuletnie'', ''czteroletnie'' oraz ''dziesięcioletnie''.
 
'''Obligacje rynkowe''' dostępne są zarówno dla rezydentów jak i nie-rezydentów, będących osobami fizycznymi oraz dla [[Osoba prawna|osób prawnych]] i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem [[Podmiot finansowy|podmiotów finansowych]], [[Spółka akcyjna|spółek akcyjnych]] i [[Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|spółek z ograniczoną odpowiedzialnością]]. Najważniejszą cechą tych obligacji jest możliwość obrotu nimi na [[Giełda papierów wartościowych|giełdzie papierów wartościowych]] – za pośrednictwem [[Dom maklerski|biur maklerskich]] dla posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub możliwość sprzedaży bezpośrednio z rachunku rejestrowego dla tych, którzy nie posiadają rachunku inwestycyjnego. Od maja 2005 r. obligacje rynkowe są notowane nie tylko na [[Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie|Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie]], ale także na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS [[Centralna Tabela Ofert|CeTO]] S.A. (dotyczy to obligacji wyemitowanych od maja 2005 r., a więc TZ0508 i wszystkich kolejnych emisji trzylatek oraz emisji pięciolatek od SP0610 do SP1210). Ponadto mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny. Obligacje rynkowe są sprzedawane w trzymiesięcznych emisjach – zawsze po dziennej cenie sprzedaży odpowiadającej cenie emisyjnej powiększonej o wartość odsetek przypadających na dany dzień sprzedaży.
 
W Polsce emituje się obligacje rynkowe najczęściej na okres:
* 2 lat – stałe oprocentowanie,
* 3 lat – zmienne oprocentowanie,
* 4 lat – zmienne oprocentowanie,
* 10 lat – zmienne oprocentowanie.
 
{{Przypisy}}