Sortowanie przez wybieranie: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Implementacja: Dodano przykładową implementację w PHP
(→‎Implementacja: Dodano przykładową implementację w PHP)
puts "Dane posortowane"
puts wsort(list)
</source>
 
Sortowanie przez wybieranie w PHP
<source lang="PHP">
<?php
function selection_sort($tab)
{
$n = count($tab);
for($j=0; $j<$n-1; $j++)
{
$pmin = $j;
for($i=$j+1; $i<$n; $i++)
{
if($tab[$i] < $tab[$pmin])
{
$pmin = $i;
}
}
$x = $tab[$pmin];
$tab[$pmin] = $tab[$j];
$tab[$j] = $x;
}
return $tab;
}
 
// generujemy tablicę 30 liczb do posortowania
$arr = array();
for($i=1; $i<=30; $i++)
{
$arr[] = rand(10,99); // zapełniamy tablicę liczbami dwucyfrowymi
}
 
// drukujemy wygenerowaną tablicę
echo "Przed sortowaniem: <br />";
foreach($arr as $k)
{
echo $k. " ";
}
 
// drukujemy posortowaną tablicę
echo "<br /><br />Po sortowaniu: <br />";
$sort = selection_sort($arr);
foreach($sort as $k)
{
echo $k. " ";
}
?>
</source>
 
33

edycje