Rozporządzenie CLP: Różnice pomiędzy wersjami

m
poprawa linków
m (poprawa linków, WP:SK)
m (poprawa linków)
== Linki zewnętrzne ==
* {{cytuj stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF |tytuł=Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 |język=pl |data dostępu=2011-03-19}}
* {{cytuj stronę|url=http://esis.jrc.ec.europa.eu/indexclp/ghs/search.php?PGM=cla |tytuł=Wyszukiwarka substancji i ich klasyfikacji zawartych w załączniku VI |język=pl |data dostępu=2012-02-23 |opublikowany=[[Europejska Agencja Chemikaliów]]}}
 
[[Kategoria:Akty prawa wtórnego Unii Europejskiej]]