Targowica (rejon młynowski): Różnice pomiędzy wersjami