Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego: Różnice pomiędzy wersjami

+możliwość uchylenia środka o charakterze długoterminowym - vide Wikipedia:KA/Reforma 2011-2012
(nowa wersja regulaminu wewnętrznego Komitetu Arbitrażowego)
(+możliwość uchylenia środka o charakterze długoterminowym - vide Wikipedia:KA/Reforma 2011-2012)
# Z uwagi na czasową nieaktywność sekretarza w pracach Komitetu lub wyłączenie się od rozpoznania określonej sprawy przewodniczący może tymczasowo przejąć jego obowiązki lub powierzyć je na czas określony innemu członkowi Komitetu.
 
== Procedura rozpatrywania wniosków o arbitraż i wniosków o uchylenie środków orzeczonych przez KA ==
# Sekretarz Komitetu śledzi stronę z wnioskami o arbitraż i na liście dyskusyjnej ogłasza wpłynięcie nowego wniosku.
# Członkowie Komitetu mają 1 dzień (24 godziny) na zapoznanie się z wnioskiem.