Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Regulamin wewnętrzny Komitetu Arbitrażowego: Różnice pomiędzy wersjami

m
WP:SK, drobne redakcyjne
(+możliwość uchylenia środka o charakterze długoterminowym - vide Wikipedia:KA/Reforma 2011-2012)
m (WP:SK, drobne redakcyjne)
# Z uwagi na czasową nieaktywność sekretarza w pracach Komitetu lub wyłączenie się od rozpoznania określonej sprawy przewodniczący może tymczasowo przejąć jego obowiązki lub powierzyć je na czas określony innemu członkowi Komitetu.
 
== Procedura rozpatrywania wniosków o arbitraż i wniosków o uchylenie środków orzeczonych przez KAKomitet Arbitrażowy ==
# Sekretarz Komitetu śledzi stronę z wnioskami o arbitraż i na liście dyskusyjnej ogłasza wpłynięcie nowego wniosku.
# Członkowie Komitetu mają 1 dzień (24 godziny) na zapoznanie się z wnioskiem.
#* na zgodny wniosek stron sporu.
:: Decyzję o zawieszeniu rozpatrywania wniosku podejmuje sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym przy akceptacji pozostałych arbitrów. W razie zgłoszenia sprzeciwu przeprowadza się głosowanie. Decyzję o zawieszeniu ogłasza się publicznie wraz z podaniem jej powodu.
# <li value=15> Ostateczny werdykt podawany jest do publicznej wiadomości przez sekretarza na stronach [[Wikipedia:Komitet Arbitrażowy|Komitetu Arbitrażowego]] i [[Wikipedia:Tablica ogłoszeń|Tablicy ogłoszeń]] Wikipedii.
# Cała procedura, od momentu powiadomienia o nowym wniosku o arbitraż przez sekretarza na liście dyskusyjnej do wydania werdyktu przez cały Komitet, powinna w miarę możliwości zamknąć się w przeciągu 1 miesiąca.
# Każdy arbiter ma prawo do publicznego wyrażenia swojego zdania w formie votum separatum w przypadku, gdy nie pokrywa się ono z uzgodnionym przez większość arbitrów decyzją lub werdyktem.