Zero tolerancji dla przemocy w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

{{Do weryfikacji}}
{{POV}}
'''Zero tolerancji dla przemocy w szkole''' – rządowy projekt zaprezentowany przez byłego Ministra Edukacji Narodowej [[Roman Giertych|Romana Giertycha]] dnia [[3 listopada| 3 listopada]] [[2006]] roku w gdańskim Gimnazjum nr 2<ref>[http://www.men.gov.pl/menis_pl/wystapienia_ministra/konferencja_031106.php Aby Polska była wolna od przemocy]</ref>, jego celem według autora miało być "ukrócenie [[przemoc]]y i [[agresjaAgresja (prawo)|agresji]] oraz poprawa bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych". Na program ten przeznaczono 67 mln złotych z budżetu państwa na rok 2007<ref>{{Cytuj stronę |url=http://polskichstron.net/gospodarka/poslowie-glosuja-poprawki-do-budzetu/ |tytuł=Posłowie głosują poprawki do budżetu |opublikowany=PolskichStron.net |data=2007-01-27 |data dostępu=28 maja 2007}}</ref>.
 
== Założenia programu ==
Program ten zakładał:
# brak zgody ze strony państwa na szerzące się zło,
# wprowadzenie prawnego zakazu rozpowszechniania [[pornografia|pornografii]] (która zdaniem autorów programu leży u podstaw wielu zachowań cechujących się agresją),
# podjęcie działań w celu bezwzględnego ścigania dealerów narkotyków,
# podjęcie działań zmierzających do ścigania przestępstw [[stręczycielstwo|stręczycielstwa]] i [[sutenerstwo|sutenerstwa]],
# organizacja dzieciom i młodzieży czasu wolnego,
# wprowadzenie przepisów ułatwiających odwołanie nauczycieli nierzetelnych, którzy wiedząc o przemocy w szkole nie reagują na nią,
# zmiany w ustawie o systemie oświaty polegające między innymi na:
#* dołączeniu nowego rozdziału o prawach i obowiązkach ucznia, w którym zostaną zawarte regulacje dotyczące dyscypliny szkolnej, kar, nagród i środków wychowawczych,
#* [[Ministerstwo Edukacji Narodowej]] chce także ustanowić specjalną nagrodę dla tych uczniów, którzy pomagają innym w sytuacji gnębienia przez kolegów i koleżanki,
#* wprowadzeniu nowej hierarchii kar. Będzie to upomnienie, nagana, list do rodziców, skreślenie z listy uczniów, zaś w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przeniesienie do innej szkoły,
#* wprowadzeniu środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora szkoły np.: przeproszenie pokrzywdzonego, obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich zajęciach, zawieszenie niektórych praw ucznia, wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły, zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw między lekcjami itp.,
#* uprawomocnieniu dyrektorów szkół do sprawdzania trzeźwości uczniów,
# zobowiązanie szkół do określenia tzw. "godnych strojów", w jakich uczniowie maja przychodzić na lekcje,
# częstsze kontrole w szkołach
# wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych na lekcjach,
# ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych po godz. 22:00
# wprowadzenie prawnego obowiązku zawiadamiania policji lub sądu przez dyrektorów szkół o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, zwłaszcza o naruszaniu przez niego zasad współżycia społecznego bądź popełnieniu czynu zabronionego,
# zmiany w ustawie o policji i o [http://www.strazmiejska.gda.pl/akty/ustawaosm.html?PHPSESSID=f46af85ddb5a9011fd3722b88e66a3c3/ strażach gminnych], polegające na zobligowaniu tych instytucji do informowania rodziców i szkół o uczniach, którzy w trakcie zajęć szkolnych przebywają poza szkołą,
# zmiany w [http://prawo.finn.pl/xml/prawo/administracja/administracja/r2001/011591s#z/ ustawie o samorządzie gminnym], polegające na wprowadzeniu podstawy prawnej dla Rad Gmin do wydawania aktów prawa miejscowego wprowadzających ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych bez opieki dorosłych (w godzinach nocnych),
# zakaz rozpowszechniania [[kontrowersyjność gier komputerowych#Polska|brutalnych gier komputerowych]]<ref>{{Cytuj pismo |tytuł= [http://web.archive.org/web/20080422005428/http://metropoint.metro.lu/20061222_Wroclaw.pdf Bez przemocy w grach]|czasopismo=[[Metropol]] |oznaczenie= 23 grudnia 2006|wolumin= nr 228/2006 (1429)|strony= s.2}}</ref>.
 
Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora miało być uzależnione od zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. W przypadku braku takiej zgody miał być składany wniosek do właściwego sądu. Sąd zaś mógł zobowiązać ucznia do naprawienia szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, szkoły lub społeczności lokalnej. Jeżeli wymienione powyżej środki wychowawcze okazały się bezskuteczne, wówczas dyrektorzy szkół, w ramach kary ostatecznej, mieli móc skierować ucznia do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego.
 
== "Trójki giertychowskie" ==
W ramach programu w [[Listopad 2006|listopadzie 2006]] powołano tzw. "trójki giertychowskie", czyli zespoły, w skład których wchodzą [[policjantpolicja]]nt, przedstawiciel [[organ prowadzący szkołę|organu prowadzącego szkołę]] i przedstawiciel kuratorium oświaty.
 
O specyfice "trójek" decydowali [[Wojewoda|wojewodowie]], którzy byli odpowiedzialni za ich powołanie. Pierwsze "trójki" ruszyły do szkół w połowie listopada 2006. Ich zadaniem była kontrola polskich szkół a zwłaszcza zwrócenie uwagi na problemy z jakimi borykają się szkoły ([[alkoholizm]], [[narkomania]], agresja, przemoc, kradzieże, itp.)
Działanie trójek miało polegać na prowadzeniu rozmów z uczniami i nauczycielami m.in. na temat zjawiska przemocy oraz zbieraniu informacji o takich zdarzeniach. Akcja miała potrwać do końca sierpnia 2007 roku a wyniki jej przeprowadzenia miały być podstawą do wprowadzenia programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"<ref>{{Cytuj stronę| url=http://www.men.home.pl/CMS/artykul.php?article=3 |tytuł=Kontrolerzy wkraczają do szkół |opublikowany=[[Ministerstwo Edukacji Narodowej]]}}</ref>.
 
== Zobacz też ==
* [[Roman Giertych]]
* [[Tolerancja]]
{{Przypisy|2}}
 
== Linki zewnętrzne ==
* [http://www.szkolapolska.pl/?article=168 Treść projektu rządowego z dn. 9 I 2007] ([http://glos.pl/pliki/Zero_Tolerancji_Rzadowy_Program.pdf wersja PDF])
 
* [http://www.men.home.pl/CMS/ Ministerstwo Edukacji Narodowej]
*[http://www.szkolapolska.pl/?article=168 Treść projektu rządowego z dn. 9 I 2007] ([http://glos.pl/pliki/Zero_Tolerancji_Rzadowy_Program.pdf wersja PDF])
* [http://www.men.homeszkolapolska.pl/CMS/?article=list2&c=3 MinisterstwoBezpieczna Edukacjiszkoła Narodowejw serwisie SzkolaPolska.pl]
*[http://www.szkolapolska.pl/?article=list2&c=3 Bezpieczna szkoła w serwisie SzkolaPolska.pl]
 
{{Przypisy|2}}
 
[[Kategoria:Polityka Polski]]
[[fr:Tolérance zéro]]
[[it:tolleranza zero]]
[[nl:Zero-tolerance beleid]]
[[ja:ゼロ・トレランス方式]]
[[nl:Zero-tolerance beleid]]
[[sv:Nolltolerans]]