Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej: Różnice pomiędzy wersjami

przebudowa strony
(→‎Władze Wydziału: zmiany po wyborach)
(przebudowa strony)
{{Dopracować|styl|zmienić słowa kluczowe na treść}}
{{Uczelnia infobox
|nazwa uczelni = Politechnika Śląska
|nazwa wydziału = Wydział Elektryczny
|nazwa łacińska =
|nazwa angielska = Faculty of Electrical Engineering
|kod języka =
|inna nazwa =
|zdjęcie = Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny1.jpg
|opis zdjęcia = Budynek B Wydziału Elektrycznego
|dewiza =
|data założenia = 1945
|liczba studentów =
|rektor =
|dziekan = prof. dr hab. inż. LesławPaweł Topór - KamińskiSowa
|członkostwo =
|drużyna sportowa =
|kod mapy = PL-SL Gliwice
|stopniN = 50 |minutN = 17 |sekundN = 22.90
|stopniE = 18 |minutE = 40 |sekundE = 44.22
}}
 
'''Wydział Elektryczny [[Politechnika Śląska|Politechniki Śląskiej]]''' – jeden z czternastu wydziałów Politechniki, utworzony 24 maja 1945 na mocy dekretu powołującego do życia uczelnię, jako jeden z czterech pierwszych jej wydziałów (jako jedyny zachował niezmienioną nazwę od chwili utworzenia). Wydział zlokalizowany jest w kampusie głównym w Gliwicach, przy ulicach Krzywoustego i Akademickiej. Wydział zatrudnia ponad 20 [[Samodzielny pracownik nauki|samodzielnych pracowników nauki]] (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz około 80 pracowników ze stopniem [[Doktor (stopień naukowy)|doktora]]. Strukturę wydziału stanowi współcześnie 6 jednostek - 3 [[instytut]]y i 3 [[Katedra (jednostka organizacyjna)|katedry]]. Wydział kształci studentów na wszystkich stopniach kształcenia (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w 4 kierunkach, w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora i [[Habilitacja|doktora habilitowanego]].
'''Wydział Elektryczny [[Politechnika Śląska|Politechniki Śląskiej]]''' zatrudnia 22 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 96 doktorów. Prace naukowe prowadzone na wydziale obejmują następującą tematykę: systemy informatyczne i telekomunikacyjne - także w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych, metrologia elektryczna, kalibracja i komparatory wielkości elektrycznych, automatyka i sterowanie, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, podstawy elektroniki, kompatybilność elektromagnetyczna, projekty układów elektrycznych i elektronicznych, metody przetwarzania sygnałów, projekty układów zasilania silników komutatorowych, samochody elektryczne i hybrydowe, analiza pól elektromagnetycznych maszyn elektrycznych, zastosowanie procesorów sygnałowych w układach sterowania, modernizacja konstrukcji silników elektrycznych, energoelektroniczne napędy elektryczne, układy elektrotermiczne, mikroprocesorowe sterowanie systemów napędowych, wytwarzanie energii w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, roboty mobilne, kroczące i przemysłowe, mechatronika, informatyka w systemach elektrycznych.
 
Wydział prowadzi współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi na wszystkich kontynentach. Są to m.in.: [[SVST]] Bratysława, [[Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava|Vysoká škola báňská]], Ostrawa, Pilzno, [[Uniwersytet Techniczny w Brnie]], [[Uniwersytet Techniczny Magdeburg]], [[Fachhochschule Trier]], [[Fachhochschule Darmstadt]], [[Fachhochschule Regensburg]], [[Uniwersytet Techniczny w Duisburgu]], [[PGTU]] Mariupol, [[Cork Institute of Technology]], [[Wright State University]] Dayton OH, [[University of Windsor]], [[Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny]], [[Uniwersytet w Katanii]], [[Electric Power Research Institute]], [[Physikalische Technische Bundesansalt]] Braunschweig, [[Aristotle University of Thessaloniki]].
== Historia ==
Do najważniejszych osiągnięć Wydziału Elektrycznego należą: Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Bloku Generator – Transformator typu CZAZ-GT, komparator etalonów indukcyjności własnej (nagrodzony w 2003 r. [[Nagroda Siemensa|Nagrodą Siemensa]]); narzędzie do testowania wzorców pomiarowych najwyższej generacji dla GUM; system sterujący piecem oporowo-łukowym wielkiej mocy; nowe techniki do optymalizacji i modyfikacji układów elektrycznych z przebiegami odkształconymi z uwagi na optymalny kształt przebiegu i minimalizację strat mocy czynnej; turbogeneratory dla krajowego systemu elektroenergetycznego; metody wyznaczania parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych na podstawie wyników pomiarów; mikroprocesorowe napędy energoelektroniczne; Simulator – UMSA – Windsor University, elektrownia wiatrowa 160 kW; technika nadprzewodników HTS, robot mobilny HEXOR, robot ośmionożny OKTOPOD, napęd nowej generacji pojazdu elektrycznego ELIPSA.
Dekretem Nr 118 Prezydenta [[Krajowa Rada Narodowa|Krajowej Rady Narodowej]] 24 maja 1945 roku utworzono Politechnikę Śląską w Katowicach (Dz.U. RP Nr 21 z dnia 11 czerwca 1945), w skład której weszły cztery wydziały: Elektryczny, Hutniczy, Inżynieryjno-Budowlany oraz Mechaniczny. Pierwszy rok akademicki, zainaugurowany 29 października 1945, Wydział Elektryczny rozpoczął w strukturze 12 katedr zatrudniających 45 pracowników akademickich. Kadrę wydziału stanowili w znacznej mierze profesorowie i adiunkci przedwojennej [[Politechnika Lwowska|Politechniki Lwowskiej]], z których większość przyjechała do Gliwic zaraz po [[II wojna światowa|wojnie]]. Byli wśród nich między innymi prof. [[Stanisław Fryze]] i prof. [[Tadeusz Malarski]]. W 1949 Wydział wypromował pierwszego doktora nauk technicznych.
 
Decyzją Ministerstwa w latach 1948–1958 prowadzono studia w toku dwustopniowym, z czego pierwszy stopień, inżynierski, obejmował 3-letni okres nauczania oraz półroczną praktykę kierunkową.
 
W 1954 wydano pierwszy zeszyt (wydawanej do dziś) serii Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej ''Elektryka''. Była to pierwsza seria Zeszytów Naukowych wydawanych w Politechnice, a jej pierwszym redaktorem był prof. [[Stefan Węgrzyn]].
 
W 1963 Wydział przeszedł pierwszą znaczącą reorganizację. Z wydziału wyodrębniony został Oddział Automatyki, który przekształcono w samodzielny, pierwszy tego typu w kraju, Wydział Automatyki (współcześnie [[Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej|Automatyki, Elektroniki i Informatyki]]). Po tych przekształceniach na Wydziale funkcjonowało 11 katedr. Pięć lat później dokonano kolejnej reorganizacji struktury, wydzielając do samodzielnego wydziału Katedry Fizyki i Matematyki oraz reorganizując pozostałe. Powstały 4 duże katedry: Elektroenergetyki, Elektrotechniki Przemysłowej, Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej oraz Technologii i Metrologii Elektrycznej. W 1971 zniesiono katedry, a w ich miejsce powołano trzy instytuty wydziałowe: Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Instytut Metrologii i Maszyn Elektrycznych i Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki. W 1979 wyodrębnił się Zakład Maszyn Elektrycznych, przekształcony w 1980 w Instytut.
 
W 1995 uruchomiono drugi, po ''Elektrotechnice'', kierunek kształcenia ''Elektronika i Telekomunikacja''.
 
W roku 2004 z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej wyodrębniona została Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (wcześniej działająca jako Zakład), a w 2006 z Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych wyodrębniono samodzielną Katedrę Mechatroniki (wcześniej działającą również jako Zakład). Dokonano również zmian w nazwach niektórych instytutów. W 2009 do Wydziału dołączyła Katedra Optoelektroniki, funkcjonująca wcześniej jako Zakład w Instytucie Fizyki. Od roku 2008 na Wydziale uruchomiono kierunek ''Informatyka'' a w 2011 kierunek ''Mechatronika''.
 
== Władze Wydziału ==
W historii Wydziału funkcję Dziekana pełniło 18 profesorów. Byli to kolejno:
* Prof. [[Kazimierz Idaszewski]] – sprawował urząd Dziekana od maja do lipca 1945
* Prof. [[Wacław Günther]] – w latach 1945–1946
* Prof. Stanisław Fryze - w latach 1946–1948
* Prof. [[Zygmunt Gogolewski]] - w latach 1948–1952
* Prof. [[Zbigniew Jasicki]] - w latach 1952–1954
* Prof. [[Antoni Plamitzer]] - w latach 1954–1955
* Prof. [[Tadeusz Zagajewski]] - w latach 1955–1956
* Prof. [[Edmund Piotrowski]] - w latach 1956–1958
* Prof. [[Edmund Romer (inżynier)|Edmund Romer]] - w latach 1958–1960
* Prof. [[Mieczysław Pluciński]] - w latach 1960–1968
* Prof. [[Zygmunt Nowomiejski]] - sprawował urząd dwukrotnie, w latach 1968–1973 oraz 1982–1985
* Prof. [[Aleksander Szendzielorz]] - w latach 1973–1979
* Prof. [[Brunon Szadkowski]] - w latach 1979–1981
* Prof. [[Władysław Mizia]] - sprawował urząd dwukrotnie, w latach 1981–1982 oraz 1985–1990
* Prof. [[Tadeusz Glinka]] - w latach 1990–1996
* Prof. [[Tadeusz Rodacki]] - w latach 1996–1999
* Prof. [[Bogusław Grzesik]] - w latach 1999–2005
* Prof. [[Lesław Topór-Kamiński]] - w latach 2005–2012
 
Obecny skład Kolegium Dziekańskiego to:
* Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
oraz Prodziekani:
* Prodziekan ds. Nauki i Organizacji dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl. – ds. Nauki i Organizacji
* Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Holajn
* dr inż. Piotr Holajn – ds. Studenckich na kierunkach ''Elektrotechnika'' i ''Informatyka''
* Pełnomocnikdr inż. Adam Cichy Dziekana ds. Studenckich dlana kierunkówkierunkach ''Elektronika i Telekomunikacja'' orazi ''Mechatronika dr inż. Adam Cichy''
 
== Struktura Wydziału ==
W strukturze Wydziału Elektrycznego funkcjonuje 6 jednostek wewnętrznych. Są to
* Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów – Dyrektor: prof. Paweł Sowa
* Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki – Dyrektor: prof. Lesław Topór-Kamiński
* Instytut Elektrotechniki i Informatyki – Dyrektor: prof. Bernard Baron
* Katedra Optoelektroniki
* Katedra Optoelektroniki – Kierownik: prof. Tadeusz Pustelny
* Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki – Kierownik: prof. Kazimierz Gierlotka
* Katedra Mechatroniki
* Katedra Mechatroniki – Kierownik: prof. Krzysztof Kluszczyński
 
== Działalność dydaktyczna ==
Wydział Elektryczny kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w czterech kierunkach:
* Elektrotechnika
* elektronikaElektronika i telekomunikacja
* Informatyka
* Mechatronika
Prowadzone są zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Wydział prowadzi studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie Elektrotechnika zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym. Kierunek ''Informatyka'' prowadzony jest częściowo jako [[kierunek zamawiany]], a na kierunku ''Mechatronika'' prowadzone są międzynarodowe polsko-francuskie studia stacjonarne I stopnia. W ramach programu [[Erasmus (program)|Erasmus]] prowadzona jest wymiana studentów i pracowników naukowych z kilkunastoma europejskimi ośrodkami naukowymi.
 
== Działalność badawcza ==
'''WydziałDziałalność Elektrycznybadawcza [[PolitechnikaWydziału Śląska|Politechnikipowiązana Śląskiej]]'''jest zatrudniaz 22kierunkami profesorówbadań iposzczególnych doktorów habilitowanych oraz 96 doktorówjednostek. Prace naukowe prowadzone na wydzialebadawcze obejmują następującąprzede tematykęwszystkim: systemy informatyczne i telekomunikacyjne - także w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, diagnostykadiagnostykę urządzeń elektroenergetycznych, metrologiametrologię elektrycznaelektryczną, kalibracjakalibrację i komparatorybadania komparatorów wielkości elektrycznych, automatykaautomatykę i sterowanie, technikatechnikę cyfrowacyfrową i mikroprocesorowa, podstawy elektronikimikroprocesorową, kompatybilność elektromagnetycznaelektromagnetyczną, projekty układów elektrycznych i elektronicznych, metody przetwarzaniaprzetwarzanie sygnałów, projektybadania układów zasilania silników komutatorowych, samochodybadania elektrycznesamochodów elektrycznych i hybrydowehybrydowych, analizaanalizę pól elektromagnetycznych maszyn elektrycznych, zastosowanie procesorów sygnałowych w układach sterowania, modernizacjamodernizację konstrukcji silników elektrycznych, energoelektroniczne napędy elektryczne, układy elektrotermiczne, mikroprocesorowe sterowanie systemów napędowych, wytwarzanieenergetykę energii w elektrowniach wiatrowych i słonecznychodnawialną, roboty mobilne, kroczące i przemysłowe, mechatronika,mechatronikę i informatykainformatykę w systemach elektrycznych.
 
Prowadzone badania owocują licznymi publikacjami oraz wielokrotnie nagradzanymi osiągnięciami badawczymi, krajowymi i zagranicznymi. Wśród nich wymienić można ''Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Bloku Generator – Transformator typu CZAZ-GT'', komparator etalonów indukcyjności własnej (nagrodzony w 2003 r. [[Nagroda Siemensa|Nagrodą Siemensa]]), mikroprocesorowe napędy energoelektroniczne, Symulator UMSA (wspólnie z Windsor University), badania układów z nadprzewodnikami HTS (w ramach programów ramowych UE), robota mobilny HEXOR, robota ośmionożnego OKTOPOD, napęd nowej generacji pojazdu elektrycznego ELIPSA i wiele innych.
 
== Znani profesorowie i absolwenci ==
== Kierunki studiów ==
Z Wydziałem Elektrycznym (jako pracownicy lub absolwenci) związani byli również:
* elektrotechnika
* [[Wilibald Winkler]] – były Rektor Politechniki Śląskiej i wojewoda śląski,
* elektronika i telekomunikacja
* [[Gerhard Bartodziej]] – polityk.
* informatyka
* mechatronika
Studia stacjonarne I stopnia prowadzone są także w języku angielskim na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja, a na kierunku Mechatronika prowadzone są międzynarodowe polsko-francuskie studia stacjonarne I stopnia.
 
== Linki zewnętrzne ==
Anonimowy użytkownik