BondSpot: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 3875 bajtów ,  9 lat temu
Wycofano ostatnie 4 zmiany treści (wprowadzone przez 91.237.149.137) i przywrócono wersję 34204941 autorstwa Robsoon65
[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
(uzupełnienie przez pracownika spółki)
(Wycofano ostatnie 4 zmiany treści (wprowadzone przez 91.237.149.137) i przywrócono wersję 34204941 autorstwa Robsoon65)
| siedziba = 00-609 Warszawa <br /> Al. Armii Ludowej 26
| nr KRS = 0000022931
| przewodniczącyprzwodniczący rady nadzorczej =
| prezes = Teresa Rogalska
| ważni pracownicy =
| kapitał = 107.000500.000 PLN
| branża = pozagiełdowy rynek papierów wartościowych
| produkty =
| symbol akcji =
| www = http://www.bondspot.pl
| mail = bondspot@bondspot.pl
| GaleriaCommons =
}}
'''BondSpot S.A.''' – [[spółka akcyjna]] prowadząca [[Polska|polski]] rynek pozagiełdowy. Pierwszą nazwą spółki była '''Centralna Tabela Ofert'''. W początkowym zamyśle Centralna Tabela Ofert miała być miejscem notowania akcji spółek pochodzących z [[Program Powszechnej Prywatyzacji|Programu Powszechnej Prywatyzacji]]. Aktualnie przeznaczona jest do organizacji [[rynek pieniężny|rynku pieniężnego]] oraz prowadzenia notowań [[papier wartościowy (prawo)|papierów wartościowych]] ([[Obligacja|obligacji]] skarbowych, [[akcja (prawo)|akcji]] mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na [[Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie|Giełdzie Papierów Wartościowych]], ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.
 
== Historia ==
<big><big>'''BondSpot S.A.'''</big></big>
Spółka została założona w [[1996]] r. z inicjatywy polskich banków i domów maklerskich<ref>{{cytuj stronę| url = http://new-arch.rp.pl/artykul/78207_Powstala_CeTO.html | tytuł = Powstała CeTO | data dostępu = 30.01.1996 | autor = AK | data = | opublikowany = Rp.pl | język =}}</ref>.
(dawniej MTS-CeTO S.A.) powstała w styczniu 1996 r. pod nazwą Centralna Tabela Ofert S.A. z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. W listopadzie 2000 r. do grona akcjonariuszy dołączyła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Od maja 2009 r. spółka znajduje się '''w grupie kapitałowej GPW''' a z dniem 18 września 2009 r. zmieniła nazwę na BondSpot S.A. BondSpot S.A. jest unikalną w skali kraju instytucją dysponującą licencją na prowadzenie rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu i jednocześnie mogącą tworzyć inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi.
 
Od listopada [[2000]] r. Spółka znajduje się w grupie kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która od maja [[2009]] r. jest jej dominującym akcjonariuszem.
 
W drugiej połowie [[2001]] r. doprowadzono do konsolidacji działalności Spółki i Polskiej Giełdy Finansowej oraz kontynuacji działalności pod wspólnym szyldem '''CeTO'''.
<big><big>'''Informacje o Spółce'''</big></big>
 
W maju [[2004]] roku CeTO weszła w alians strategiczny z włoską spółką [[MTS Group]]. CeTO zmieniła wówczas nazwę na '''MTS-CeTO S.A.''' Włoska firma była akcjonariuszem MTS-CeTO S.A. w latach 2004-2009 i pozostaje jej partnerem technologicznym.
W drugiej połowie 2001 r., mając na względzie potrzebę integracji środowiska maklerskiego i bankowego, doprowadzono do konsolidacji działalności spółki i Polskiej Giełdy Finansowej oraz kontynuacji działalności pod wspólnym szyldem CeTO. Potencjał uzyskany dzięki zaangażowaniu GPW i konsolidacji akcjonariatu bankowego wokół spółki okazał się poważnym atutem przy tworzeniu Elektronicznego Rynku Skarbowych Papierów Wartościowych. Z kolei sukces ERSPW istotnie przyśpieszył rozwój innych rynków instrumentów dłużnych prowadzonych przez spółkę.
 
Spółka MTS-CeTO S.A. z dniem [[18 września]] [[2009]] r. zmieniła nazwę na '''BondSpot S.A.'''<ref>{{cytuj stronę| url = http://www.ceto.pl/ | tytuł = Informacja o utworzeniu BondSpot S.A. | data dostępu = | autor = | data = | opublikowany = | język =}}</ref>
W maju 2004 roku CeTO weszła w alians strategiczny z MTS Group. Spółka zmieniła wówczas nazwę na MTS-CeTO S.A. Włoska spółka MTS S.p.A. była akcjonariuszem spółki w latach 2004-2009 i nadal pozostaje dostawcą technologii dla rynku skarbowych papierów wartościowych, działającego obecnie pod nazwą Treasury BondSpot Poland ( TBS Poland ).
 
== Rynek ==
Od maja 2009 roku wiodącym akcjonariuszem BondSpot S.A. jest GPW zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce do 92,47 % udziałów w kapitale zakładowym. Pozostałe akcje należą do banków (3,56 %), domów maklerskich (3,88 %) oraz innych podmiotów (0,09 %) w tym Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów.
Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku pozagiełdowym następuje decyzją [[Komisja Nadzoru Finansowego|KNF]] (do września [[2006]] [[Komisja Papierów Wartościowych i Giełd|KPWiG]]) na podstawie [[prospekt emisyjny|prospektu emisyjnego]] rynku pozagiełdowego.
 
 
<big><big>'''Prowadzone rynki'''</big></big>
 
 
- '''<big>Treasury BondSpot Poland</big> (dawniej MTS Poland) '''
 
Rynek Treasury BondSpot Poland został uruchomiony w 2002 roku - hurtowy rynek skarbowych papierów wartościowych. Przedmiotem transakcji na rynku są pakiety papierów wartościowych, których wartość nominalna wynosi 5 mln zł lub wielokrotność tej wielkości. Jego uczestnikami jest obecnie 31 wiodących krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, 12 posiada status primary dealer gwarantujący wyłączne prawo nabywania skarbowych papierów wartościowych na rynku pierwotnym, w celu ich późniejszej redystrybucji w obrocie wtórnym.
 
Głównym celem TBS Poland jest minimalizacja kosztów obsługi długu publicznego poprzez poprawę płynności, przejrzystości i efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych.
 
Na rynku TBS Poland działają największe globalne i lokalne instytucje finansowe. Uczestnicy rynku mogą działać jako:
 
• Market Makerzy – uczestnicy wystawiający własne oferty kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nie przekraczającym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem,
• Market Takerzy – uczestnicy składający wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację w całości lub części oferty Market Makerów,
Inwestorzy Instytucjonalni – uczestnicy uprawnieni do zawierania transakcji warunkowych oraz w wydzielonym segmencie instytucjonalnym (B2C) rynku kasowego transakcji transakcji outright.
 
Od lutego 2011 roku BondSpot S.A. publikuje pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index).
TBSP.Index jest uniwersalnym narzędziem rynkowym będącym punktem odniesienia dla oceny efektywności własnych decyzji inwestycyjnych wykorzystywanym zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych inwestujących w obligacje skarbowe.
TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych od obligacji.
W skład portfela indeksu wchodzą nominowane w złotych obligacje skarbowe zerokuponowe oraz obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, będące przedmiotem fixingu organizowanego zgodnie z Regulaminem Fixingu NBP na rynku Treasury BondSpot Poland. Skład portfela indeksu rewidowany jest w cyklu miesięcznym.
 
 
<big>- '''Regulowany Rynek Pozagiełdowy'''</big> - rynek działający w ramach obrotu zorganizowanego '''systemu CATALYST'''
 
Przedmiotem obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym są obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, listy zastawne oraz obligacje skarbowe.
Instrumenty dłużne notowane na rynku stanowią segment hurtowy Catalyst.
 
 
- '''<big>Alternatywny Systemu Obrotu (ASO)</big>''' - organizowana przez BondSpot S.A. jedna z platform obrotu '''systemu CATALYST'''.
 
Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 r. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO – na tych platformach jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, oraz analogiczne dwa rynki BondSpot S.A., gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł lub odpowiednio 100 tys. danej waluty obcej. Przedmiotem transakcji na rynku mogą być zdematerializowane obligacje, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu, emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone do obrotu na rynku. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.
 
 
'''CATALYST''' to jeden z pierwszych w Europie i unikalny w regionie Nowej Europy zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. Został uruchomiony w dniu 30 września 2009 r. wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot SA. Catalyst skupia w jednym miejscu platformy obrotu regulowanego i alternatywnego dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, które dostosowane są do potrzeb emitentów plasujących emisje w trybie prywatnym lub publicznym, o różnych wielkościach i różnej charakterystyce.
Przejrzyste i płynne rynki zapewniające wycenę notowanych na nich instrumentów to nowy element w obecnej strukturze rynku instrumentów dłużnych, stanowiący jednocześnie istotny impuls dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz wzrostu i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
W drugiej połowie [[2001]] r. nastąpiło utworzenie Elektronicznego Rynku Skarbowych Papierów Wartościowych, który w 2004 roku przekształcił się w Rynek MTS Poland. Od początku 2010 r. rynek ten działa pod nazwą Treasury BondSpot Poland.
 
Od [[2002]] roku na CeTO rozpoczęto notowania skarbowych papierów wartościowych, a zdematerializowany obrót na tym rynku odbywa się codziennie w systemie [[notowania ciągłe|notowań ciągłych]] za pośrednictwem systemu [[transakcja|transakcyjnego]] ExTra. Nie są stosowane ograniczenia wahań cen.
 
Od [[30 września]] [[2009]] r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. prowadzą wspólne przedsięwzięcie – [[Catalyst]] będące systemem autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi.
 
{{Przypisy}}