Rezerwa obowiązkowa: Różnice pomiędzy wersjami

lit.
(zmiana nazwy szablonu (integruj => integrowanie, test)
(lit.)
 
== Rezerwy obowiązkowe w Polsce ==
Rezerwa obowiązkowa w Polsce stanowi wyrażoną w [[złoty]]ch część [[Pieniądz|środków pieniężnych]] banków, zgromadzonych na ich kontach, ze środków z [[Papier wartościowy (prawo)|papierów wartościowych]] (z wyjątkiem [[kredyt hipoteczny|kredytów hipotecznyhipotecznych]] oraz [[list zastawny|listów zastawnych]] na okres ponad 5 lat) i innych środków przejętych przez bank i podlegających zwrotowi (z wyjątkiem środków przejętych od innego banku na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie [[Indywidualne konto emerytalne|Indywidualnych kont emerytalnych]] (IKE)).
 
Rezerwy obowiązkowe zostały wprowadzone w Polsce przez ustawę Prawo bankowe, uchwaloną 31.01.1989. Wysokości stóp rezerwy procentowej dla różnego rodzaju zobowiązań ustalane są przez [[Rada Polityki Pieniężnej|Radę Polityki Pieniężnej]]. Obecne wysokości tych stóp zostały przedstawione w poniższej tabeli (dane z dnia 24.02.2008).