Ruch Młodzieży Niezależnej: Różnice pomiędzy wersjami

m
int.
m (int.)
m (int.)
Ruch Młodzieży Niezależnej \RMN\ powstał w Gorzowie Wielkopolskim w 1983 roku w miejsce rozbitego w 1982 roku - i jako jego prosta kontynuacja - Młodzieżowego Ruchu Oporu \MRO\. Nazwa została zmieniona dla celów konspiracyjnych celem uniknięcia aresztowań działaczy zatrzymywanych i skazanych wcześniej przez sądy wojskowe z Dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego. MRO i RMN stawiały sobie za cel organizowanie młodzieży do walki - razem ze zdelegalizowanym przez władze PRL Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” - o swobody demokratyczne i związkowe. Z czasem cele działań RMN zostały zdefiniowane szerzej i zostały określone jako całkowicie niepodległe i suwerenne Państwo Polskie.
 
== Działalność opozycyjna prowadzona była na wielu płaszczyznach.==
Prowadzona była na wielu płaszczyznach:
 
1.=== Działalność wydawnicza. ===
 
Od 1983 do 1990 roku co dwa tygodnie całkowicie samodzielnie redagowane i wydawane było pismo RMN-u „Szaniec”, którego nakład dochodził do 2000 egzemplarzy, przy ilości z czasem 8 stron w technice sitodruku, a ogólna liczba wydanych numerów pisma (ok. 150), postawiło go w ogólnopolskiej czołówce, a dokładnie na drugim miejscu wśród podziemnych pism młodzieżowych po krakowskim biuletynie „Promieniści” (ok. 160 numerów). ”Szaniec” kolportowany był nie tylko na terenie gorzowskich szkół poprzez funkcjonujące tam sieci kolportażu, gdzie docierał masowo, ale również poprzez struktury gorzowskiej podziemnej „Solidarności” (zakłady pracy) oraz na terenie Poznania, Międzyrzecza, Kostrzyna, Zielonej Góry i Sulęcina. Pakiety egzemplarzy - dla celów informacyjnych - przekazywane były także do innych miast m.in. Warszawy, Lublina i Szczecina.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie regularnie wydawane było inne pismo RMN o tytule „SOKÓŁ”. Aby zrozumieć znaczenie tego biuletynu szkolnego należy podkreślić, iż tylko trzy szkoły w Polsce były w stanie poszczycić się kilkuletnim stażem w wydawaniu własnego pisma (kilkadziesiąt numerów).
 
2.=== Działalność informacyjna. ===
We współdziałaniu ze strukturami Solidarności prowadzona była szeroka działalność, w ramach której na znaczącym miejscu jawi się funkcjonowanie gorzowskiego podziemnego „Radia Solidarność”. Przeważającą cześć grupy radiowców nadających audycje na częstotliwościach telewizyjnych stanowili członkowie RMN. Podczas kilku lat funkcjonowania wyemitowano ponad osiemdziesiąt audycji m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, miastach województwa gorzowskiego, ale także w Zielonej Górze. Członkowie RMN tworzyli również trzon ekipy „Radia Solidarność” nadającej audycje poprzez zakładowy radiowęzeł w Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon”. Audycje te odbijały się szerokim echem wśród mieszkańców. Działania Służby Bezpieczeństwa, mające na celu rozbicie grup radiowców tworzonych przez działaczy RMN, pozostały do końca bezskuteczne.
Członkowie RMN - zwłaszcza studiujący - podejmowali działalność kurierską na potrzeby gorzowskiego Regionu Solidarności, zapewniając regularny dopływ podziemnych wydawnictw (m.in. prasy i książek) z Warszawy, Krakowa i Poznania do Gorzowa Wielkopolskiego.
W latach 1982-1989 grupy RMN przeprowadziły kilkaset akcji ulotowych, plakatowych, a także malując na murach napisy o treści antykomunistycznej. W ulotkach informowano o rocznicach patriotycznych, wzywano do oporu, podawano dane o osobach represjonowanych apelując o pomoc ich rodzinom.
 
3.=== Działalność edukacyjna. ===
 
Przez cały czas funkcjonowania RMN w szeregach młodzieży gorzowskiej prowadzona była - w formie kompletów samokształceniowych - działalność edukacyjna. Przy udziale nauczycieli z Oświaty Niezależnej prowadzono zajęcia z prawdziwej historii Polski oraz poruszano tematykę społeczną i polityczną. W ramach tej działalności funkcjonowały również trzy niezależne biblioteki z literaturą „drugiego obiegu”, w tym dwie posiadające ponad 300 pozycji książkowych, każda z osobną niezależną siecią kolportażu. Sprowadzano też z innych miast pozycje książkowe wydawane w drugim obiegu, które były rozprowadzane wśród mieszkańców Gorzowa.
 
4.=== Akcje o charakterze społecznym. ===
 
Duży oddźwięk nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju przyniosła akcja dotycząca planowanego umiejscowienia składowiska odpadów radioaktywnych w bunkrach pod Międzyrzeczem. RMN przyłączył się do - zainicjowanej przez kilku mieszkańców Międzyrzecza - akcji społecznego sprzeciwu i wsparł ją poprzez druk i kolportaż ulotek, zorganizowanie przemarszów oraz akcje informacyjne. Członkowie RMN, mając świadomość zatrzymania ich przez SB, stojąc na dachach przystanków autobusowych czy wiat sklepowych z transparentami, rozrzucali ulotki informacyjne. Akcja w sprawie składowiska odpadów zakończyła się, mimo licznych represji, pełnym sukcesem i stanowi znaczny wkład w działalność i budzenie świadomości społecznej i ekologicznej wśród społeczności lokalnych państwa totalitarnego.