Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk: Różnice pomiędzy wersjami

Opis instytutu zgodny z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie: http://www.icho.edu.pl/zespoly-naukowe.php
(zmiany w opisie ICHO)
(Opis instytutu zgodny z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie: http://www.icho.edu.pl/zespoly-naukowe.php)
 
== Struktura ==
Początkowo Instytut dzielił się na zakłady i laboratoria. W 1988 r. powstała struktura jednostopniowa, składająca się z zespołów naukowych i usługowych, powoływanych przez Dyrektora zgodnie z aktualnymi potrzebami Instytutu. Obecnie Instytut liczy 22 zespoły, w tym: 17 naukowych, 4 naukowo-usługowe i jeden usługowy.
 
AktualnieIChO Instytutobecnie zatrudnia 168 pracowników.
 
Instytut liczy 18 zespoły, w tym: 14 naukowych, 3 naukowo-usługowe (NMR, MS, CD) i jeden usługowy (analiza elementarna). Aktualnie w IChO działają następujące zespoły naukowe oraz naukowo-usługowe:
 
1. "Spektrometria mas"
 
Kierownik: prof. dr hab. Witold Danikiewicz
 
2. "Stereokontrolowana synteza związków biologicznie aktywnych"
 
Kierownik: prof. dr hab. Bartłomiej Furman
 
3. "Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej"
 
Kierownik: prof. dr hab. Karol Grela
 
4. "Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych"
 
Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Jarosz
 
5. "Dynamika molekularna w spektroskopii NMR. Oddziaływania molekularne"
 
Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Szymański
 
7. "Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych"
 
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Wróbel
 
8. "Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna"
 
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Jurczak
 
9. "Rozpoznanie molekularne"
 
Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna
 
10. "Barwniki funkcjonalne"
 
Kierownik: prof. dr hab. Daniel Gryko
 
12. "Krystalochemia organiczna. Synteza i właściwości peptydowych dendrymerów"
 
Kierownik: prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska
 
13. "Dichroizm kołowy w badaniach strukturalnych związków organicznych"
 
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Frelek
 
14. "Asymetryczna synteza: Alkaloidy i nowe ligandy do katalizy kompleksami metali"
 
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Kałuża,
 
15. "Związki naturalne w syntezie organicznej"
 
Kierownik: dr hab. Dorota Gryko,
 
16. "Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej"
 
Kierownik: dr hab. Jarosław Jaźwiński,
 
17. "Pracownia analizy elementarnej"
 
Kierownik: mgr inż. Krystyna Markucińska
 
20. "Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii"
 
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski
 
21. "Kataliza w chemicznej technologii organicznej"
 
Kierownik: dr Piotr Wierzchowski
 
22. "Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek"
 
Kierownik: prof. dr hab. Michał Jaszuński
 
== Bibliografia ==
Anonimowy użytkownik