Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk: Różnice pomiędzy wersjami

synteza metaloorganiczna realizowana jest w zespole prof. Greli
(Opis instytutu zgodny z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie: http://www.icho.edu.pl/zespoly-naukowe.php)
(synteza metaloorganiczna realizowana jest w zespole prof. Greli)
* kataliza molekularna – kataliza przeniesienia międzyfazowego, metateza, organokataliza;
* metodologia syntezy asymetrycznej;
* synteza metaloorganiczna;
* synteza związków o zadanej strukturze, w tym związków naturalnych i ich analogów;
* niekonwencjonalne metody syntezy organicznej, w tym w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia, na podłożu stałym, w warunkach promieniowania mikrofalowego;
Anonimowy użytkownik