Warunki naturalne w Bydgoszczy: Różnice pomiędzy wersjami

drobne techniczne
(drobne techniczne)
 
=== Zbiorniki wodne ===
Teren administracyjny Bydgoszczy położony w większości w obrębie [[Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka|Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej]] charakteryzuje się małą [[Jeziorność|jeziornością]], gdyż potencjalne misy jeziorne zostały zniszczone podczas odpływu wód roztopowych lodowca<ref name="GMD">Gorączko Marcin: Analiza zmian hydrograficznych na obszarze Bydgoszczy w ujęciu historycznym, rozprawa doktorska, UAM Poznań 2003</ref>. Inna sytuacja panuje na wysoczyznie [[Pojezierze Południowopomorskie|Pojezierza Południowopomorskiego]] na północ od miasta. Występuje tam wiele [[Oczko polodowcowe|oczek polodowcowych]] oraz rynny jezior wytopiskowych np. [[Borówno (jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej)|Borówno]] oraz [[Dobrcz (jezioro)|Dobrcz]]. Drugim obszarem koncentracji jezior jest międzyrzecze [[Brda|Brdy]] i [[Noteć|Noteci]] na południe od miasta. W [[Puszcza Bydgoska|Puszczy Bydgoskiej]], ok. 10 km na południe od granic miasta znajduje się [[Jezioro Jezuickie]] (147 ha, głęb. 10,6 m), wraz z Jeziorem Jezuickim Małym (18 ha, głęb. 2,7 m). Na północ od niego znajduje się zarastające jezioro [[Piecki Jezuickie]]. Większa liczba jezior koncentruje się na niskich terasach doliny Wisły, będąc pozostałością dawnych [[Starorzecze|starorzeczy]] Wisły. Na prawobrzeżu rzeki znajdują się akweny: Duże Reptowo, Wielka Łącka oraz szereg stawów na [[Rezerwat przyrody Wielka Kępa|Wielkiej]] i [[Mała Kępa Ostromecka|Małej Kępie Ostromeckiej]]. Na [[Terasa Słończa|Terasie Słończa]] znajduje się jezioro Skrzynka (12 ha, głęb. 2,6 m)<ref name="GMD"/>. Brakiem zbiorników wodnych charakteryzują się piaszczyste [[Wydmy Puszczy Bydgoskiej|pola wydmowe]] na południe i wschód od miasta. Większość zbiorników wodnych w Bydgoszczy i okolicy jest pochodzenia antropogenicznego. Na obszarze wyznaczonym przez obecne granice miasta, w [[XVIII wiek]]u znajdowało się kilkanaście akwenów, w połowie [[XIX wiek]]u ok. 150, w latach [[Lata 70. XX wieku|70. XX w.]] około 250, a na początku XXI wieku – ok. 200<ref name="GMD"/>. Są to zbiorniki naturalne, spiętrzone, [[Zbiornik poregulacyjny|poregulacyjne]] (związane z [[Regulacja rzeki|regulacją]] Wisły 1875-1920) oraz dawne wyrobiska iłów. Do stawów naturalnych zajmujących polodowcowe zagłębienia wytopiskowe należą m.in. akweny na [[Osowa Góra (osiedle w Bydgoszczy)|Osowej Górze]], [[Czersko Polskie (osiedle w Bydgoszczy)|Czersku Polskim]] i [[Fordon (dzielnica Bydgoszczy)|Fordonie]]. Z kolei największe stawy poeksploatacyjne (glinianki) występują w Fordonie (ul. Nad Wisłą, ul. Rejewskiego), [[Bartodzieje (osiedle w Bydgoszczy)|Bartodziejach]] ([[Balaton w Bydgoszczy|Balaton]]), [[Okole (osiedle w Bydgoszczy)|Okolu]] (ul. Nadrzeczna) i [[Łęgnowo|Łęgnowie]] (ul. Plątnowska). Przy największym z akwenów pozostałych po regulacji Wisły zlokalizowano oczyszczalnię ścieków Fordon. Największym zbiornikiem spiętrzonym na terenie miasta jest [[Zapora wodna Smukała|Zalew Smukalski]] (120 ha, pojemność 2,2 mln m3), kolejnym [[Tor regatowy w Bydgoszczy|tor regatowy]] w [[Brdyujście|Brdyujściu]] (ok. 60 ha). Od lat 80. XX w. władze miasta realizują program tworzenia [[Parki i tereny leśne w Bydgoszczy|miejskich parków]] w sąsiedztwie stawów. Do najbardziej udanych realizacji należy [[Leśny Park Kultury i Wypoczynku|Jezioro Myślęcińskie]] wraz ze stawami kaskadowymi w [[Leśny Park Kultury i Wypoczynku|Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku]] w Myślęcinku, [[Balaton w Bydgoszczy|Balaton]] na Bartodziejach, [[Dolina Pięciu Stawów w Bydgoszczy|Dolina Pięciu Stawów]] na Szwederowie, [[Park Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy|park im. Kazimierza Wielkiego]] w Śródmieściu, oraz [[Park Osowa Góra|park na Osowej Górze]]<ref name="GMZW">Gorączko Marcin: Zbiorniki wodne na obszarze Bydgoszczy w ujęciu historycznym. [w:] Kronika Bydgoska XXV. Bydgoszcz 2004</ref>.
 
=== Wody podziemne ===
* nr 140 - Subzbiornik Bydgoszcz (170 km², w tym ok. 95 km² obszaru Bydgoszczy, zasoby 25 tys. m³/dobę, średnia głębokość ujęć 65 m).
 
Zasoby dyspozycyjne na obszarze Bydgoszczy kształtują się na poziomie 4423 m³/h przy czym około 50% przypada na poziom [[Kreda późna|dolnokredowy]], a po 25% na poziom [[miocen|mioceńsko]]-[[Plejstocen|plejstoceński]] i poziom plejstoceński na obszarze [[Las Gdański|Lasu Gdańskiego]]<ref name="SUKZPB"/>. W 2004 r. [[woda pitna]] pozyskiwana była w Bydgoszczy w ok. 50% z ujęć podziemnych, a reszta z ujęcia wody „Czyżkówko” na rzece [[Brda|Brdzie]]<ref name="POŚ05">Program Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2005-2012 http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/na_skroty/polityki_i_programy/Program_ochrony_srodowiska_dla_Miasta_Bydgoszczy_na_lata_2005_-_2012/</ref>. W 2006 r. [[Stacja wodociągów Las Gdański w Bydgoszczy|ujęcie Las Gdański]] eksploatowało 13 głębokich studni dolnokredowych i 6 studni dolnoplejstoceńskich. Na terenie miasta zlokalizowane są także studnie awaryjne, m.in. ujęcie w byłych [[Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy|Zakładach Chemicznych Zachem]] (zasoby 300 m3/h), osiedlowe (zasoby 521 m3/h), zakładowe (zasoby 1309 m3/h), studnie publiczne (zasoby 708 m3/h) oraz studnie prywatne i ADM<ref>Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 334</ref>.
 
== Charakterystyczne elementy środowiska ==