Skrótowce i skróty używane w naukach biologicznych: Różnice pomiędzy wersjami

m
WPCleaner v1.30 - Napr. 10 linków do ujednozn. - ALA, ALG, RBF, RPF, RV, Rh, SBP, SCC, Sm, TPA, 17 do zrobienia - ATG, BPG, CBP, FA, FF, [[Hormonalna terapia zas...
m (WPCleaner v1.30 - Napr. 10 linków do ujednozn. - ALA, ALG, RBF, RPF, RV, Rh, SBP, SCC, Sm, TPA, 17 do zrobienia - ATG, BPG, CBP, FA, FF, [[Hormonalna terapia zas...)
* [[AICD]] (ang.) – automatyczny wszczepialny [[defibrylator serca]] (Automatic Implanted Cardiac Defibrillator)
* [[Zespół nabytego niedoboru odporności|AIDS]] – zespół nabytego niedoboru odporności
* [[Kwas 5-aminolewulinowy|ALA]] – [[kwas δ-aminolewulinianowy]]
* Ala – [[alanina]]
* [[Aminotransferaza alaninowa|AlaT]] – [[aminotransferaza alaninowa]] ([[ALT]])
* [[Aminotransferaza alaninowa|ALAT]] – [[aminotransferaza alaninowa]]
* [[Globulina antylimfocytarna|ALG]] (ang.) – [[globulina antylimfocytarna]] (Antilymphocytic Globuline)
* [[Ostra białaczka limfoblastyczna|ALL]] (ang.) – [[ostra białaczka limfoblastyczna|ostra białaczka limfatyczna]] (Acute Lymphocytic Leukemia)
* [[Stwardnienie zanikowe boczne|ALS]] (ang.) – [[stwardnienie zanikowe boczne]] (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
* [[Blok prawej odnogi pęczka Hisa|RBBB]] (ang.) – blok prawej gałęzi pęczka Hisa (Right Bundle Branch Block)
* [[RBC]] (ang.) – erytrocyty (Red Blood Cells)
* [[Nerkowy przepływ krwi|RBF]] – przepływ krwi przez nerki
* [[Cinch|RCA]] (ang.) – prawa tętnica wieńcowa (Right Coronary Artery)
* [[Faza REM|REM]] – faza snu o szybkich ruchach gałek ocznych
* [[Czynnik reumatoidalny|RF]] (ang.) – czynnik reumatoidalny (Rheumatic factor)
* [[Grupy krwi#Układ Rh|Rh]] (ang.) – [[antygen Rh]] (Rhesus factor)
* [[RIA (immunologia)|RIA]] (ang.) – badanie radioimmunologiczne (Radioimmune Assay)
* [[RIBA]] (ang.) – badanie radioimmunoblot (Radioimmoblotting Assay)
* [[Kwasy rybonukleinowe|RNA]] – [[Kwasy rybonukleinowe|kwas rybonukleinowy]]
* [[RNV]] (ang.) – wentrykulografia radioizotopowa (Radionuclear Ventriculography)
* [[GFR|RPF]] – przepływ osocza przez nerki
* [[współczynnik oddechowy|RQ]] – współczynnik oddechowy
* [[RR (ciśnienie tętnicze)|RR]] – ciśnienie tętnicze
* [[rRNA]] – rybosomalny [[Kwasy rybonukleinowe|RNA]]
* [[Wirus RSV|RSV]] (ang.) – syncytialny wirus oddechowy (Respiratory Syncitial Virus)
* [[Objętość zalegająca|RV]] – objętość zalegająca
* [[RV]] (ang.) – prawa komora serca (Right Ventricle)
* [[RZM]] – rytm zatokowy miarowy
* [[SAR]] – wolnoadaptujące receptory płuc
* [[SARS]] – zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej
* [[Ciśnienie tętnicze|SBP]] (ang.) – skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure)
* [[SC|s.c]] – podskórnie (sub cutis)
* [[Rak kolczystokomórkowy skóry|SCC]] (ang.) – antygen raka nabłonkowatego złuszczającego (Squamous Cell Carciona)
* [[Zespół SCID|SCID]] (ang.) – ciężki złożony niedobór odporności (Severe Combined ImmunoDeficiency)
* [[odchylenie standardowe|SD]] (ang.) – odchylenie standardowe (Standard Deviation)
* [[Toczeń rumieniowaty układowy|SLE]] (ang.) – [[Toczeń rumieniowaty układowy|toczeń układowy]] (Systemic Lupus Erythematosis)
* [[Sm|SM]] – [[streptomycyna]]
* [[SmStwardnienie rozsiane|SM]] – [[stwardnienie rozsiane]] (sclerosis multiplex)
* [[Sm|SM]] – [[Insulinopodobny czynnik wzrostu|somatomedyna]]
* [[snRNA]] – mały, jądrowy [[Kwasy rybonukleinowe|RNA]]
* [[TNF]] – czynnik martwicy nowotworu (ang. Tumor Necrosis Factor)
* [[Klasyfikacja TNM|TNM]] (ang.) – klasyfikacja nowotworów (Tumor-Nodes-Metastases)
* [[Tkankowy aktywator plazminogenu|TPA]] lub [[t-PA]] (ang.) – tkankowy aktywator plazminogenu (Tissue plasminogen activator)
* [[Peroksydaza tarczycowa|TPO]] – peroksydaza tarczycowa
* [[Tyreoliberyna|TRH]] – [[tyreoliberyna]]