Prawomocność: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 16 bajtów ,  16 lat temu
brak opisu edycji
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Nowy artykuł)
 
Nie podano opisu zmian
'''Prawomocność''' - jest to stan prawny odnoszący się bądź to do rozstrzygnięć organów administracyjnych (takich jak: [[decyzja administracyjna]] czy [[postanowienie]]) bądź do orzeczeń sądowych (takich jak na przykładnp. [[wyrok]]i czy [[zarządzeniepostanowienie]]) istniejący wówczas gdy orzeczenie sądowe bądź roztrzygnięcie organu adminstracji nie może być zmienione bądź uchylone w drodze zwykłych środków odwoławczych lub zaskarżenia (np. nie można wnieść [[odwołanie|odwołania]] od decyzji administracyjnej bo upłynął już 14-dniowy termin do jego wniesienia czy też nie można wnieść [[apelacja|apelacji]] od wyroku bo strona nie sporządziła wniosku w terminie tygodniowym o sporzadzenie uzasadnienia od wyroku zapadłego w I instancji).
 
==Rodzaje prawomocności==
Można wyróżnić prawomocność:
*'''formalną''' - gdy od orzeczenia (czy innego rozstrzygnięcia) nie przysługują środki odwoławcze
*'''materialną''' - jest to pewien aspekt prawmocnocści formalnejprawmocności oznaczający '''wykonalnośćmoc wiążącą''' orzeczenia prawomocnego formalnie
 
==Prawmocność w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym==
 
==Prawomocność w postępowaniu cywilnym==
Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu staje się prawomocne (formalnie), jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia, taka sytuacja ma miejsce gdy:
*jeżeli od danego orzeczenia nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia, wówczas orzeczenie staje się prawomocne od razu z chwilą jego wydania,
*jeżeli strona uchybiła terminowi do wniesienia środka zaskarżenia lub nie wniosła go w ogóle - orzeczenie staje się prawomocne po upływie tego terminu,
23

edycje