Tradycjonalizm katolicki: Różnice pomiędzy wersjami

Wpisywanie Bractwa św. Piusa X jako grupy zatwierdzonej przez papieża i uznającej jego zwierzchnictwo z komentarzem w nawiasie o nieuregulowanym statusie prawnym jest nadużyciem, organizacja jest poza strukturami Kościoła katolickiego.
(bo tak)
(Wpisywanie Bractwa św. Piusa X jako grupy zatwierdzonej przez papieża i uznającej jego zwierzchnictwo z komentarzem w nawiasie o nieuregulowanym statusie prawnym jest nadużyciem, organizacja jest poza strukturami Kościoła katolickiego.)
* [[Franciszkanie Niepokalanej]]
* [[Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra]] (nauczanie tej wspólnoty jest całkowicie zgodne z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, które zostało oficjalnie przyjęte w jej statutach. Umieszczanie jej zatem wśród wspólnot tradycjonalistycznych jest błędnym przyporządkowaniem z punktu widzenia naukowego - jest to organizacja, która wpisuje się w nurt tzw. "kościoła posoborowego", z tą jedynie zewnętrzną różnicą, iż zachowuje starą Mszę, akceptując równocześnie nową)
* [[Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X]] (ze względu na nieuregulowany status prawny) jest przez część katolików uznawane za stowarzyszenie schizmatyckie. Organizacyjnie znajduje się poza strukturami Kościoła katolickiego.
 
== Tradycjonalizm poza Kościołem katolickim ==
Tradycjonalizm w swojej skrajnej postaci doprowadził część katolików do poglądów [[Sedewakantyzm|sedewakantystycznych]] lub [[Sedeprywacjonizm|sedeprywacjonistycznych]], i w konsekwencji, do zerwania łączności z Kościołem rzymskokatolickim. Ma on swoje korzenie w sprzeciwie części duchowieństwa i wiernych wobec zmian w niektórych praktykach Kościoła katolickiego, zaprowadzonych po [[Sobór watykański II|Soborze Watykańskim II]]. Przedstawiciele tego nurtu krytykują w szczególności zmiany w obrzędach liturgicznych, wprowadzone po [[Sobór watykański II|Vaticanum Secundum]].
Anonimowy użytkownik