Wikipedia:Źródła danych geograficznych i statystycznych - Polska: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualizacja i uzupełnienie linków do źródeł
(Aktualizacja i uzupełnienie linków do źródeł)
 
== Źródła ==
# {{cytuj stronę|url=http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html|tytuł=Bank Danych Lokalnych|opublikowany=[[Główny Urząd Statystyczny|GUS]]|data dostępu=20112015-0201-0320}}
# {{cytuj stronę|url=http://www.regioset.pl/|tytuł=Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset|opublikowany=regiosetREGIOset.pl|data dostępu=20102015-0901-1420}}
# [{{cytuj stronę|url=http://www.stat.gov.pl/gusbanki-i-bazy-danych/5840_8726_PLK_HTML.htm statystyczne-vademecum-samorzadowca/#|tytuł=Statystyczne Vademecum Samorządowca|opublikowany=[[Główny 2011Urząd (SVS 2011)Statystyczny|GUS].]|data GUSdostępu=2014-01-20}}
 
=== Nazewnictwo ===
# {{cytuj książkę|autor=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |autor link=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |inni = Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red) |tytuł=Hydronimy |tom = 1| część = 1| tytuł części = Wody płynące, źródła, wodospady |url=http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy1.pdf |rok = 2006 |wydawca = [[Główny Urząd Geodezji i Kartografii]] |miejsce = Warszawa |isbn = 83-239-9607-5}}
# {{cytuj książkę|autor=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |autor link=Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych |inni = Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red) |tytuł=Hydronimy |tom = 1| część = 2| tytuł części = Wody stojące |url=http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy2.pdf |rok = 2006 |wydawca = [[Główny Urząd Geodezji i Kartografii]] |miejsce = Warszawa |isbn = 83-239-9607-5}}
# [{{cytuj stronę|url=http://www.knmiof.mswia.gov.pl/portal/kn/126/1294/Regulacje_prawne_dotyczace_nazewnictwa_miejscowosci.html |tytuł=Wykaz regulacji prawnych dotyczących nazewnictwa miejscowości |opublikowany=[[Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych].]| data MSWiAdostępu=2014-01-20}}
# [http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20031661612+art.+7+ust.+1&type=9&isNew=true Akty wykonawcze ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (2003)]. Rozporządzenia MSWiA ws. ustalenia, zmian, zniesienia nazw po 2003 roku. ISAP
# [http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19340940850+2003%2410%2407&type=9&isNew=true Akty wykonawcze rozporządzenia Prezydenta RP o ustaleniu nazw (1934)]. Rozporządzenia ws. ustalenia, zmian, zniesienia nazw do 2003 roku. ISAP
Zobacz też: [[Wikiprojekt:Polskie miejscowości#Źródła danych]]
 
=== Dane demograficzne ===
# {{cytuj stronę|url=http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/|tytuł=Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast|opublikowany=[[Główny Urząd Statystyczny|GUS]]|data dostępu=20102015-0901-1420}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2006 2014 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|dataissn=20061734-6118|miejsce=Warszawa|issndata=17342014|data dostępu=2015-611801-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr12/gus1/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_1pol2006ludnosc.zippdf}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2006 2013 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|dataissn=20061734-6118|miejsce=Warszawa|issndata=17342014|data dostępu=2015-611801-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr16/gus1/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_2pol2006stan_i_struktura_ludnosci_oraz_ruch_naturalny_w_przek_teryt_w_2013r.zippdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 20072013 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|issn=1734-6118|miejsce=Warszawa|data=20082013|data dostępu=2015-01-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/rdegfx/xbcrportalinformacyjny/guspl/PUBL_ludnosc_stan_struktura_teryt_1pol_2007defaultaktualnosci/5468/6/15/1/l_ludnosc_stan_struktura_30-06-2013.zippdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 20072012 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|issn=1734-6118|miejsce=Warszawa|data dostępu=20082015-01-20|data=2013|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr11/gus1/PUBL_ludnosc_stan_struktura_31_12_2007l_ludnosc_stan_struktura_2012.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2008 2012 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|dataissn=20081734-6118|miejsce=Warszawa|issndata=17342012|data dostępu=2015-611801-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr14/gus1/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2008l_ludnosc_stan_struktura_30062012.pdfzip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 20082011 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|issn=1734-6118|miejsce=Warszawa| data=20092012|data dostępu=2015-01-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/rdegfx/xbcrportalinformacyjny/guspl/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_31_12_2008defaultaktualnosci/5468/6/10/1/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2011_excel.pdf.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2009 2011 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|issn=1734-6118|miejsce=Warszawa|data=2009-112011|issndata dostępu=17342015-611801-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr13/gus1/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_30_06_2009l_ludnosc_stan_struktura_30062011.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2010 r. oraz 31 XII 20092010 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|issn=1734-6118|miejsce=Warszawa|data=20102011|data dostępu=2015-01-20|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr9/gus1/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2009l_ludnosc_stan_struktura_2010.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 20102009 r. oraz 31 XII 2009 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny|issn=1734-6118]]|miejsce=Warszawa|data=2010|data dostępu=2015-01-20|issn=1734-6118|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr8/gus1/l_ludnosc_stan_struktura_30_06_2010l_ludnosc_stan_struktura_2009.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2008 r. oraz 31 XII 20102008 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny|issn=1734-6118]]|miejsce=Warszawa|data=20112009|data dostępu=2015-01-20|issn=1734-6118|url=http://www.stat.gov.pl/cpsdownload/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/rde6/xbcr7/gus1/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2010l_ludnosc_stan_struktura_2008.pdfzip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=PowierzchniaLudność. Stan i ludnośćstruktura w przekroju terytorialnym (Stan w 2011dniu 30 VI 2007 r. oraz 31 XII 2007 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issndata=1505-55072008|data dostępu=20112015-0801-1020|issn=1734-6118|url=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/5840_908_PLK_HTMLL_ludnosc_stan_struktura_2007.htmzip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2006 r. oraz 31 XII 2006 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce=Warszawa|data=2007|data dostępu=2015-01-20|issn=1734-6118|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2006.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2005 r. oraz 31 XII 2005 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce=Warszawa|data=2006|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2005.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2004 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce=Warszawa|data=2005|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2004.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin (Stan w dniu 30 VI 2003 r. oraz 31 XII 2003 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce=Warszawa|data=2004|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2003.zip}}
# {{cytuj pismo| tytuł=Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin (Stan w dniu 30 VI 2002 r. oraz 31 XII 2002 r.)|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce=Warszawa|data=2003|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_2002.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=lipiec|rok=2014|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/7/11/1/powierzchnia_i_ludnosc_2014.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=lipiec|rok=2013|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=grudzień|rok=2012|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_ludnosc_teryt_2012.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=sierpień|rok=2011|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2011.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=sierpień|rok=2010|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2010.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=sierpień|rok=2009|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2009.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=sierpień|rok=2008|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2008.pdf}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|issn=1505-5507|miesiąc=sierpień|rok=2007|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2007.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|rok=2006|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2006.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2005 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|rok=2005|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2005.zip}}
# {{cytuj pismo|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2004 r|wydawca=[[Główny Urząd Statystyczny]]|miejsce = Warszawa|rok=2004|data dostępu=2015-01-20|url=http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2004.zip}}
 
{{Weryfikacja treści}}
4052

edycje