Obligacja skarbowa: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięty 1 bajt ,  7 lat temu
literówka
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(poprawki, redakcja tekstu)
(literówka)
'''Obligacja skarbowa''' – dłużny [[papier wartościowy]] emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez [[Ministerstwo Finansów|Ministra Finansów]]<ref>Art. 95 ust 3ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że „Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów”.</ref>. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi [[odsetki|odsetkami]] (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych [[Skarb Państwa]] odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuję się w [[ustawa budżetowa|ustawie budżetowej]]<ref>art. 95 ust 6: ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, żę„Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych”.Szerzej na temat interpretacji tego przepisu w: M. Panfil, „Prawne uwarunkowania długu Skarbu Państwa”, Monografia Lex 2011 oraz C. Kosikowski, „Finanse Publiczne. Komentarz, Warszawa 2007.</ref>.
 
Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone nasna finansowanie [[deficyt budżetowy|deficytu budżetu]] państwa.
 
Termin do zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż 1 rok. Emitowane przez Ministra Finansów papiery dłużne o zapadalności poniżej 1 roku noszą nazwę [[bon skarbowy|bonów skarbowych]]. Świadczenia wynikające z obligacji skarbowych mogą mieć charakter pieniężny (odsetki, dyskonto) lub niepieniężny (akcje spółki, której właścicielem jest Skarb Państwa).
Anonimowy użytkownik