Zobowiązanie podatkowe: Różnice pomiędzy wersjami

obowiązek to nie zobowiązanie
(obowiązek to nie zobowiązanie)
'''Zobowiązanie podatkowe''' - wynikające z [[obowiązek podatkowy|obowiązku podatkowego]] [[zobowiązanie]] [[podatnik]]a do zapłacenia na rzecz [[skarb państwa|Skarbu Państwa]], [[województwo|województwa]], [[powiat|powiatu]] albo [[gmina|gminy]] [[podatek|podatku]] w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach [[prawo podatkowe|prawa podatkowego]] (art. 5 ordynacji podatkowej).
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązkuzobowiązania (dotyczy to np. podatku dochodowego, VAT, od czynności cywilnoprawnych) lub z dniem doręczenia decyzji [[organ podatkowy|organu podatkowego]], ustalającej wysokość tego zobowiązania (dotyczy to np. podatku od spadków i darowizn, dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, karty podatkowej) (art. 21 ordynacji podatkowej).
Zobowiązanie podatkowe jest stosunkiem zobowiązaniowym powstałym wyłącznie na gruncie przepisów prawa podatkowego, odmiennie kształtowanym od zobowiązań cywilnych, mimo występowania istotnych podobieństw.
Określenie konkretnego momentu powstania zobowiązania podatkowego, z dokładnością co do dnia, ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu [[odpowiedzialność podatkowa osób trzecich|odpowiedzialności podatkowej osób trzecich]].
Anonimowy użytkownik