Kapitan porucznik marynarki: Różnice pomiędzy wersjami

drobne merytoryczne
(drobne merytoryczne)
(drobne merytoryczne)
 
1 czerwca 1921 roku służbę czynną pełniło 28 oficerów Marynarki Wojennej w stopniu kapitana porucznika marynarki:
: w korpusie morskim:
#:: Adam Andrzejewski,
# inż. Franciszek Bomba,
#:: [[Mieczysław Burhardt]],
#:: Henryk Eibel,
# Alojzy Czesnowicki,
#:: Bolesław GajewskiFilanowicz,
# Henryk Eibel,
#:: Bolesław FilanowiczGajewski,
#:: Stanisław Jan Gołębiowski,
# Bolesław Gajewski,
#:: Zygmunt Herget,
# Stanisław Jan Gołębiowski,
#:: inż. Witold Jan Hubert,
# Zygmunt Herget,
#:: [[Wacław Iwaszkiewicz (pilot)|Wacław Iwaszkiewicz]],
# inż. Witold Jan Hubert,
:: inż. Jan Józef Jeziorski,
# [[Wacław Iwaszkiewicz (pilot)|Wacław Iwaszkiewicz]],
#:: inż. JanRoman Józef JeziorskiKania,
#:: [[Jerzy Kłossowski]],
# inż. Stanisław Kamieński,
#:: Bartłomiej Kusztyb,
# inż. Roman Kania,
#:: Antoni Ledóchowski,
# [[Jerzy Kłossowski]],
:: [[Tadeusz Morgenstern-Podjazd]], 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 lipca 1925 roku i 2. lokatą,
# Bartłomiej Kusztyb,
#:: inż. Zygmunt Muszyński,
# Antoni Ledóchowski,
#:: Witold Nabrocki,
# Bolesław Mikułowski,
:: [[Eugeniusz Pławski]],
# [[Tadeusz Morgenstern-Podjazd]],
#:: Jerzy Wojciech Rychłowski,
# inż. Zygmunt Muszyński,
#:: Stefan Schmidt,
# Witold Nabrocki,
#:: Aleksander [[Eugeniusz Pławski]]Seyk,
:: Marian Wolbek, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 sierpnia 1924 roku i 2. lokatą,
# Jerzy Wojciech Rychłowski,
: w korpusie technicznym:
# Władysław Sakowicz,
:: inż. Alojzy Czesnowicki, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 sierpnia 1924 roku i 1. lokatą,
# Stefan Schmidt,
:: inż. Władysław Sakowicz, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 sierpnia 1924 roku i 2. lokatą,
# Aleksander Eugeniusz Seyk,
:: inż. Franciszek Bomba, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 sierpnia 1924 roku i 3. lokatą,
# Marian Wolbek,
:: Bolesław Mikułowski, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 roku i 1. lokatą,
# Kazimierz Zaleski<ref>''Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921 r.'' Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37 z 24 września 1921 roku, s. 531-532, 986.</ref>.
:: Kazimierz Zaleski, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 roku i 2. lokatą,
#:: Kazimierzinż. ZaleskiStanisław Kamieński, 3 maja 1926 roku awansowany na komandora podporucznika ze starszeństwem z 1 lipca 1925 roku i 1. lokatą<ref>''Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921 r.'' Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37 z 24 września 1921 roku, s. 531-532, 986.</ref>.
 
23 sierpnia 1924 roku Minister Spraw Wojskowych przemianował z dniem 1 lipca 1924 roku na oficerów zawodowych niżej wymienionych kapitanów poruczników rezerwy:
78 730

edycji